VRIJHEID & VEILIGHEID

Lettergrootte:

Karin soc media4 en 5 mei, de data staan in ieders geheugen gegrift. Zeker in deze woelige tijden. Op deze dagen staan we stil bij Dodenherdenking en vieren we Bevrijdingsdag. Niet alleen de 2 minuten stilte en de dag erna feesten. Maar ook stilstaan bij hen die voor ons gestorven zijn in de strijd om onze vrijheid.

Wij leven in vrijheid, mede omdat anderen hun leven daarvoor gegeven hebben. Het blijven leven in vrijheid is iets, waar we alleen maar met elkaar invloed op uit kunnen oefenen.

Samen met u wil ik graag even stilstaan bij Dodenherdenking. Met velen in optocht naar de begraafplaats aan de Lagendijk. In stilte, maar met elkaar. Nog een enkele oud-militair loopt mee. Het is indrukwekkend. Ook al heb ik zelf de oorlog niet meegemaakt. Elk jaar maakt deze gebeurtenis op mij diepe indruk. De verhalen heb ik wel van mijn ouders meegekregen. In mijn geval uit twee wereld-delen. De Nederlandse en de Indische. Goed dat we deze dag blijven gedenken en het op deze wijze ook meegeven aan onze kinderen. Zeker in deze onrustige tijden is het goed te beseffen dat wij kunnen genieten van vrijheid en dat wij daar zorgvuldig moeten gaan. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ook vandaag de dag. Kijk alleen maar naar de dreigende houding tussen Amerika en Noord-Korea. Een zorgelijke toestand. Alert blijven. We zullen onze vrijheid moeten koesteren.

De dag daarna vieren we Bevrijdingsdag. Met helicopters worden artiesten het land doorgevlogen, om ook hun bijdrage te kunnen leveren aan het feesten. Zo mooi dat wij kunnen feesten. Maar ook goed dat één en ander zo geregeld wordt dat we dat kunnen doen! Vaak gaat het onopgemerkt. Het is jammer dat de vele aanslagen in Europa dit gevoel van veiligheid overschaduwen. Vele diensten staan paraat om één en ander te monitoren, alles in goede banen te leiden en zorg te verlenen waar nodig. Dank aan een ieder die het mogelijk maakt om het te kunnen vieren op onze eigen wijze.

Juist in deze tijd en de tijd die komen gaat is saamhorigheid belangrijk. Zoals Generaal Uhm memoreerde enkele jaren geleden tijdens zijn toespraak op Dodenherdenking:

“Want niet vanuit het 'ik' en het 'zij', maar vanuit het 'wij' ontstaan de goede dingen. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd.”

Alleen samen kunnen we de toekomst veranderen. In de wereld, maar ook in Ridderkerk. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we kunnen leven in een Schoon, Heel en Veilig Ridderkerk! Komende dagen staan in het teken van herdenking. Dat is de reden waarom deze column dit keer geen “politiek tintje” heeft.

Laten wij samen gaan voor een Schoon, Heel en Veilig Ridderkerk, waar we in alle vrijheid respectvol met elkaar omgaan.

Karin Kayadoe
Raadslid Leefbaar Ridderkerk

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.