Vaststelling bestemmingsplan Centrum Ridderkerk

Lettergrootte:

Ridderkerk Koningsplein03Raadsvergadering 22 mei 2017 agendapunt 2. Vaststelling bestemmingsplan Centrum Ridderkerk.

Dank u wel voorzitter,

Over het bestemmingsplan Centrum Ridderkerk kunnen we kort zijn, voor ons is het bij bestemmingsplannen belangrijk of de Raad eventuele wijzigingsbevoegdheden niet over het hoofd heeft gezien zoals in het verleden al eens is gebeurd.

En als er dan wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen is het belangrijk te beseffen wat de inhoud daarvan op een later tijdstip voor gevolgen kan hebben.

De Algemene afwijkingsregels opgenomen in het bestemmingsplan Centrum Ridderkerk geven Leefbaar Ridderkerk geen aanleiding om ons zorgen te maken over ongewenste gevolgen. Wij stemmen in met het bestemmingsplan

Dank u wel voorzitter.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.