Sorteren, geef uw afval toekomst

Lettergrootte:

afvalsortRaadsvergadering 22 mei 2017   agendapunt 3.   Afvalbeleid 2017-2021, "Sorteren, geef uw afval toekomst"                                                                                                       

Dank uw wel voorzitter,

Over "Sorteren geef uw afval toekomst" is heel veel gesproken voordat de inhoud van de oplegnotitie tot stand is gekomen, wij danken de wethouder dat hij de gesprekken met de raadsleden die dat op prijs stelde heeft willen voeren en daarvoor alle tijd heeft uitgetrokken die nodig werd geacht en dat zelfs op zijn verjaardag.

Het zal u niet verbazen dat Leefbaar Ridderkerk meerdere inwoners van Ridderkerk heeft gesproken over hoe zij tegen afvalscheiding aankijken, de meningen daarover lopen nogal uiteen van: het moeten staat mij tegen en je gelooft toch niet dat ik gft in de woning verzamel of dat ik ver ga lopen om mijn afval weg te brengen tot waarom is de gemeente niet veel eerder hiermee begonnen.

Het mag duidelijk zijn dat er nog veel, goed maar vooral frequent naar onze inwoners moet worden gecommuniceerd waarom gescheiden afval noodzakelijk is, daar zijn de meeste partijen het wel over eens, maar ook wat de spelregels daarbij zijn en de kosten waarbij men het zelf in redelijkerwijs in de hand heeft of dat voor hem of haar een verhoging of juist een verlaging kan zijn.      

Wij blijven graag op de hoogte van het communicatieproces.

Er zijn nu al inwoners die momenteel ver gaan in het scheiden van afval, een klein voorbeeldje als bij ons thuis iemand per ongeluk PMD afval bij het restafval wil deponeren zeggen we tegen elkaar: nee nee niet doen dat is een Japengaatje. Een nieuw woord is geboren nu nog zien dat we het krijgen opgenomen in de Dikke van Dale.

Voorzitter het moet worden gezegd dat Leefbaar Ridderkerk, en waarschijnlijk ook andere partijen, zaken vanuit de zeg maar " eerste editie" van het Afvalbeleid 2017-2021 die ons de wenkbrauwen deden fronsen vertaald zien in de oplegnotitie.

Tijdens de behandeling in de commissie heeft Leefbaar Ridderkerk een vraag gesteld over suggestie 15 Pilot invoeren gft-inzameling in de hoogbouw - wij wilden weten hoe de zin: we laten de invoering van gft-inzamelen niet wachten op afronding van de gesprekken moet worden gelezen, wij hebben uit het antwoord begrepen dat wanneer gesprekken in een bepaalde buurt of wijk zijn afgerond en hebben geleid tot breed gedragen invoering van het nieuwe afvalsysteem men daar met de uitvoering begint en niet wacht tot gesprekken in andere buurten of wijken zijn afgerond. Kan de wethouder bevestigen dat onze uitleg van het antwoord juist is???

Het ongeoorloofd bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers moet scherp worden bewaakt, Brielse toestanden willen we niet in Ridderkerk, indien nodig moeten er meer BOA's worden ingezet. Hier ligt ook een taak voor Raadsleden, signaleren en melden. Van Leefbaar Ridderkerk mag u verwachten dat we dit actief zullen gaan doen.

Voorzitter de tijd zal leren hoe onze inwoners omgaan met gescheiden afval aanbieden en of men elkaar aanspreekt op ongeoorloofd bijplaatsen van afval.

Dan het papier en karton en de verenigingen, in de oplegnotitie wordt vermeld dat inwoners op een website kunnen aangeven voor welke vereniging/instelling zij hun papierinkomsten ( zeg maar papierafval ) kunnen doneren. Voor het bepalen van de grote van de donatie willen wij de wethouder een suggestie meegeven.

Bouw geen website want hiermee legt u de actie bij onze inwoners maar laat leden van de verenigingen/instellingen langs de bewoners gaan om handtekeningen op te halen, hiermee vraagt u dan om een inspanning en kunnen de vereniging/instelling zichzelf onder de aandacht brengen eventueel gekoppeld met een ledenwerfactie.        Graag een reactie van de wethouder om dit mee te nemen in de gesprekken met de verenigingen/instellingen

Leefbaar Ridderkerk is zich zeer bewust dat nog niet alles tot in de puntjes is uitgewerkt en daarom verheugd dat het gehele proces continu wordt gemonitord en ieder kwartaal wordt teruggekoppeld waardoor voldoende ruimte wordt geboden voor bijsturing indien noodzakelijk.

Wat voor ons belangrijk is dat wij van mening zijn dat iedereen gewend moet zijn aan het nieuwe systeem van afval aanbieden voordat het nieuwe afvaltariefstelsel wordt ingevoerd, het principe de vervuiler betaald kan wat ons betreft pas worden ingevoerd nadat de laatste inwoners een half jaar het nieuwe systeem hebben gebruikt in ieder geval niet voor 2019.   Graag een toezegging van de wethouder over dit punt.

Dank u wel voorzitter.

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.