Bereikbaarheid sportpark Reijerpark voor fietsers en voetgangers.

Lettergrootte:

 

 

logoRaadsvergadering 4 juli 2017 agendapunt 5

 

Voorzitter,

 

Bij motie van december 2016 heeft de raad het college verzocht te onderzoeken welke fysieke mogelijkheden er zijn om tot een verbetering van de fietsroutes van en naar het sportpark Reijerpark te komen. Hierbij ook rekening houdend met de komende ontwikkelingen op het Reijerpark, de nieuwe sporthal en de realisatie van de nieuwe veldsport accommodatie voor KCR.

 

Wat leefbaar toch wel verbaasd is dat na de aanpassing van de rotonde en de herstructurering van de populierenlaan enkele jaren terug, nu al is gebleken dat er fysieke aanpassingen dienen te worden gedaan aan de genoemde rotonde en dat uiteraard alles voor de veiligheid van fietsers en voetgangers.

 

Was daar destijds niet aan gedacht of hebben de verkeersdeskundigen iets over het hoofd gezien ?

 

In de commissie is hier ook uitvoerig over gesproken. Vooral het fietsgedrag van de scholieren laat nog wel eens te wensen over.

 

Ziet u het straatbeeld voor u:  een groepje jongeren, al fietsend, en dollend met elkaar over de rotonde, op weg naar school, of individueel met in de rechterhand een smart-phone en een paar oortjes in. Helemaal in een andere wereld die social media heet !

 

De on-oplettendheid in het verkeer viert hier hoogtij.

 

Dus gaan we maar de rotonde aanpassen ! In eerste instantie was onze reactie zet er maar een paar weken handhavers neer om de fietsers op hun fiets gedrag te wijzen. Maar dat kan je niet 200 dagen per jaar doen. We moeten de verantwoordelijk bij de weggebruikers neerleggen.

 

Maar we weten ook dat deze rotonde omschreven staan als een absoluut onveilige.

 

Leefbaar Ridderkerk staat ook voor veilig op en naar de schoolroutes.

 

Daarom stemt Leefbaar Ridderkerk in met het voorliggende voorstel, waarbij wij wel benieuwd zijn naar het effect van deze maatregel.

 

 

Dank u

 

 

 

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.