Gebiedsvisie PC Hooftstraat

Lettergrootte:

ridderkerk p c hooftstraatRaadsbijdrage Leefbaar Ridderkerk gebiedsvisie PC Hooftstraat en omgeving

Voorzitter,

Vanavond wordt de raad gevraagd de gebiedsvisie PC Hooftstraat en omgeving vast te stellen.
We stellen iets vast maar uiteindelijk beschrijft deze gebiedsvisie een perspectief voor de toekomst op basis van de kwaliteiten en de kansen welke er nu al zijn.

Als we de betekenis van het woord visie nog eens nader uitlichten dan is:
Een visie een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste vijf tot wel twintig jaar. Heel eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: ‘wie en wat willen we over vijf jaar of zelfs tot twintig jaar zijn”.
Een gebiedsvisie is dus geen plan maar geeft richting aan kansen en mogelijkheden die zich in de loop der tijd aandienen.

Leefbaar Ridderkerk vindt het goed dat je een visie moet hebben, en of dat nu over een bedrijfsstrategie gaat, of over een gemeentelijke ruimtelijke invulling van een bepaalde woonwijk of een deel ervan. Je zult daar over na moeten denken door middel van het beschrijven van zo’n gebied. Wat is er goed en wat minder goed.
Dat dit themagericht wordt beschreven aan de hand van de genoemde 5 thema’s in het raadsvoorstel maakt helder waarop de nadruk gelegd dient te worden.
Het gebied PC Hooftstraat kenmerkt zich nu door veel verschillende functies welke onderling geen samenhang vertonen. De belangrijkste doelen welke worden genoemd zijn verdere uitbreiding en clustering van maatschappelijke voorzieningen en diensten, maar ook de oude structuren van de Westmolendijk en Molensteeg te herstellen door het terrein van Trelleborg te herschikken.
Tot slot zou de PC Hooftstraat en de daar gelegen parkeerplaats een mooiere en betere uitstraling verdienen.
Maar dat zijn doelen die gehaald kunnen worden, het is dus geen plan waarmee bijvoorbeeld op 1 januari gestart zou kunnen worden maar een richtinggevend document.
Het is goed om te lezen dat wat betreft participatie deze gebiedsvisie op interactieve wijze tot stand is gekomen.
Vanuit het Integraal Accommodatieplan is reeds de sloop van de gymzaal en de bouw van een nieuwe sporthal in deze visie meegenomen.

Voorzitter,

Leefbaar Ridderkerk, zal instemmen met deze gebiedsvisie, waarbij wij toch twee onderdelen willen benadrukken en dat is:
Ten eerste :
De verkeersveiligheid bij de voorkeursvariant van de inrit voor Trelleborg,
De verkeersveiligheid van vooral fietsers dient ten alle tijd gewaarborgd te worden.

En als tweede;
De Jongerenraad maakt zich ernstig zorgen over de huidige voorzieningen voor jongeren in dit gebied.
Zij adviseren in een brief om de gebiedsvisie af te wijzen tot dat er óf een passende vervangende huisvesting voor de jongerencentra gevonden is óf dat de plannen voor woningbouw in dit gebied van tafel zijn.
Wij vragen nadrukkelijk aandacht om ook vroegtijdig met de jongerenraad in gesprek te gaan en te blijven.

Dank u wel

Postbus 3015, 2980 DA, Ridderkerk.
Copyright (c) 2017 Leefbaar Ridderkerk. Alle rechten voorbehouden.