Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
Renovatie van Sporthal Drievliet is met de aanpassing van het AIAP wordt nodig.

Echter was er in de begroting een investerings bedrag opgenomen van 3.450.000  voor de renovatie. Kennelijk was dit zonder de component verduurzaming, installaties en vaste inrichting waardoor er nog eens een bedrag van 3.283.000 aan investeringsbudget nodig is. Bijzonder met dit college waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat dat verduurzaming niet op voorhand is meegenomen. Met herinrichtingskosten openbare ruime ad 485.000 euro erbij gaat dit Ridderkerk  totaal 7.218.000 euro kosten.
In de commissie hebben wij aan de wethouder gevraagd hoe het kwam dat het kosten plaatje op eens zo veel hoger uit kwam te vallen. Het antwoord was toen dat er  voldaan moet worden aan de BENG eisen, nogmaals dezelfde vraag schriftelijk gesteld was het antwoord wederom dat het een wettelijke verplichting zou zijn vanaf 1 januari 2021.

Echter geldt de verplichting om te voldoen aan BENG eisen alleen voor nieuwbouw. Voor renovatie is deze verplichting niet van toepassing, hiervoor geldt dat zij moeten voldoen per 1 januari 2021 aan Vernieuwd Energie Label. Als het de ambitie is om de renovatie aan BENG te laten voldoen, dan had het wel juist geweest om de raad dit mee te geven.  De financiële gevolgen om aan de BENG eisen te voldoen en de gevolgen om aan het Vernieuwd Energie Label te voldoen voor te leggen en tevens de voor- cq nadelen van deze twee. De raad had dan op basis hiervan een keuze kunnen maken. Stellen dat het een wettelijke verplichting is is onjuist, met andere woorden de raad is dus niet juist en onvolledig geïnformeerd.  

Dan over de uitwerking van het plan zoals geschertst in een 3D tekening; een prachtige groene wand zou een scheiding aan moeten brengen met het Winkelcentrum Vlietplein. Een winkelplein met een zichtbaarheid die nog verder ontnomen zal worden, ondanks eerder gedane toezeggingen om deze te vergroten. Winkels die klem komen te zitten met hun bevoorrading. Ga er maar tegenaan staan dat je als slager verder moet lopen om je vlees in de winkel te krijgen. Een onwenselijke situatie!

Dan hebben we het nog niet eens over het vervallen van 15 parkeerplaatsen, mensen die hun boodschappen doen gaan niet verderop in de wijken parkeren en sjouwen met hun boodschappen. Zeker niet wanneer de sporthal op (met name de zaterdag) volop in het gebruik is. Men is dan nu al vaak slalom aan het rijden om te proberen een parkeerplek te bemachtigen.

Dan fronsen wij ook onze wenkbrauwen vanwege het idee dat de jongerenontmoetingsplek aan de voorzijde van de vlietlaan de enige plek zou zijn waar de jongeren chillen. Leefbaar Ridderkerk heeft in de afgelopen jaren meermalen aangegeven dat men ook tussen de auto’s aan het ontspannen is, in de ruimste zin van het woord. Het hekwerk wat enkele jaren geleden is geplaatst heeft er zeker toe bijgedragen dat vandalisme minder is. Ga er eens observeren en dan ook bij voorkeur aan het einde van de middag en begin van de avond…..op het parkeerterrein onder de huidige sporthal wordt meer gedaan dan alleen auto’s parkeren. In het nieuwe plaatje zou het lichter maken van de begane grond en betere verlichting een en ander weg houden. Het is een utopie, het is en blijft in deze opzet een uitnodigende plek om elkaar te ontmoeten, illegale waar te verkopen, kortom het veiligheidsgevoel zal er niet door vergroot worden.

De 3D presentatie van de renovatie van de sporthal ziet er prachtig uit, een mooi visite kaartje van dit college zou het kunnen worden, echter de omwonenden en de ondernemers van het Vlietplein laat u hier mee VOLLEDIG in de kou staan.