Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
Zo’n 40 jaar geleden in de jaren 80 kregen de Rowdies de mogelijkheid om zich te vestigen in het Oosterpark, nog voor de woningen onder andere aan de Tarbot waren gebouwd.

Binnen een uur moest deze beslissing genomen worden. Tot op de dag van vandaag is het terrein nooit echt afgemaakt. De vereniging heeft zelf moeten investeren in bestrating en afscherming.

Ooit waren de Rowdies begonnen in het Reijerpark, de ruimte die een honkbal vereniging nodig heeft om te kunnen spelen conform de regelgeving van de KNBSB voldeed niet. Kortom de ruimte om daar die sport te kunnen beoefenen was te klein.

We weten dat er meerdere plekken zijn onderzocht om te kijken of de vereniging elders gehuisvest zou kunnen worden in Ridderkerk. Kennelijk zijn er geen andere terreinen die qua grote toereikend zijn om honkbal te kunnen beoefenen.

Diverse varianten zijn er onderzocht en het college stelt de variant Zuid voor. Een kanttekening, die niet geheel onbelangrijk is, bij variatie Zuid betekend het dat de velden in het seizoen omgegooid moeten worden en tevens dat de er veel uitwedstrijden gespeeld moeten gaan worden. Gezien het afgelopen seizoen ook al weinig tot geen inkomsten gegenereerd zijn betekend dit dat het komende seizoen dit wederom het geval zal zijn. Met alle gevolgen van dien.

Bij de variant Zuid is de Back-stop plaats beter gesitueerd. De Back-stop plaats is bij honkbal een zichtlijn die voor het publiek belangrijk is. Zoals deze zichtlijn in een eventuele  Zuid-zuid versie zou worden gesitueerd is het een verslechtering, dit is absoluut niet wenselijk. We kunnen dan ook niet mee gaan met het Amendement van VVD Ridderkerk.

Een vereniging die al 40 jaar bestaat op de huidige plek in Ridderkerk en nooit ‘AF’ is gemaakt verdiend het om nu eindelijk een goede locatie te krijgen. Bewegen en zeker in groepsverband is belangrijk.

De variant Zuid lijkt vooralsnog de beste optie. Tevens doet Leefbaar Ridderkerk een dringende oproep om te zorgen dat de Rowdies zo snel mogelijk kunnen spelen op een heringericht terrein. Hou ook rekening met het speelseizoen met betrekking tot de werkzaamheden!

Tot slot heeft Leefbaar Ridderkerk nog wel een advies, 3VO Biotoop heeft het ook al in hun correspondentie aangegeven; Zorg dat er duidelijkheid over de totale inrichting Oosterpark. Het zou jammer zijn indien we in proces en volgordelijkheid zaken overslaan of juist dubbel doen, welke ten nadele komen van de herinrichting van het Oosterpark. Zowel financieel gezien als technisch. Het verzoek is dan ook aan het college om dit mee te nemen.

Dank u voorzitter