Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Dank u voorzitter.
Als we terugblikken wordt dit onderwerp al zeker 20 jaar aangehaald.

De vraag is wat deze ‘factor tijd’ zegt over de noodzaak van deze geluidsmaatregel. Want iets wat bittere noodzaak is, zou je immers toch wel sneller aanpakken?

Het initiatief, wat door middel van een motie is ontstaan, om onderzoek te doen naar geluid en luchtmaatregelen Oosterpark en een variantenstudie in oplossingen heeft  zaken concreter gemaakt. We waren wel toe aan duidelijkheid omtrent deze kwestie. Goed dat dit is gebeurd, dit geeft een beter inzicht.

De bomenkap van circa 200 bomen in 2013 in het Oosterpark en de kaalslag die dat destijds met zich mee nam, doordat er veel te weinig bomen zijn terug geplaatst  heeft er natuurlijk ook niet aan bijgedragen om het geluid te weren naar Drievliet. Daarna de Essentaksterfte die weer zorgde voor nogmaals een enorme bomenkap.

We weten nu bijvoorbeeld uit onderzoek, dat de overlast van de eerstelijns bebouwing in de wijk Drievliet en bij de woningen langs het Oosterpark varieert van 52 tot 60 dB met een gemiddelde geluidsbelasting van 57dB.

Met toepassing van het voorgestelde scherm van 6 meter in het park halen we hierbij een maximale geluidsreductie van 5,6 dB met een gemiddelde waarde van 3,2 dB. Waarbij het aantal gehinderden en slaapverstoorden afneemt. Het is jammer dat het scherm niet langs de rijksweg mag worden geplaatst, dit scheelt namelijk gemiddeld nog eens 1,1 dB extra voor dezelfde investering aan kosten.

Destijds bij het gat in West waren er veel tegenstanders en was er veel weerstand vanuit de omwonenden om een scherm te plaatsen. Met name omdat er al geluidwerende maatregelen waren getroffen voor de gevels van de flats zelf en het aantal gehinderden hierdoor niet zo hoog meer was.

Het scherm langs het Oosterpark is een belofte, en die moeten we ook nakomen.

Het draagvlak in Drievliet is veel groter dan destijds in West. De roep om dit scherm vanuit bewoners is ook groter. Daarom zitten we vandaag bij elkaar om een definitieve keuze te maken en de belofte waar te maken. Het voorgestelde scherm heeft een hoogte van 6 meter. De ambitiewaarde van 59 dB, welke wordt gesteld vanuit het college en met een scherm van 6 meter wordt behaald, is er een waarin Leefbaar Ridderkerk zich kan vinden.

Ophogen scherm:
Het eventueel ophogen van het scherm in de toekomst vinden wij een lastige keuze. Enerzijds omdat wij het er niet uit vinden zien wanneer er jarenlang palen boven het nieuwe scherm blijven uitsteken. Anderzijds omdat we geen geloof hebben dat dit scherm ooit nog verhoogd dient te worden. Maar goed, ook wij hebben geen glazen bol. Een keuze kan ook zijn om de fundering voor te bereiden en de staanders in de toekomst pas op te lengen. Ja dat is in de toekomst wellicht iets duurder, maar indien we nooit ophogen nu goedkoper. Wij vergelijken het een beetje met Griekenland en Turkije, u heeft vast weleens gezien dat daar van die niet afgebouwde complexen staan. Van die muren met stalen roestige wapeningstaven die er bovenuit komen en jaren er zo bij staan. Onder het motto ‘het wordt binnenkort nog afgemaakt als we meer centjes hebben. Om dat armoedige vergelijk te voorkomen, is ons advies doe dat dus niet! Houdt het voor nu bij de hoogte van 6 meter!

Zonnepanelen:
Het uitwerken en realiseren van zonnepanelen onder voorbehoud dat businesscases haalbaar is, lijkt een gezonde ambitie volgens Leefbaar Ridderkerk. Een en ander zal definitief moeten blijken uit het haalbaarheidsonderzoek.
Leefbaar Ridderkerk geeft dus de voorkeur aan het door college voorgestelde scherm met hoogte van 6 meter. Mede ook daar het scherm van 8 meter veel duurder is en nagenoeg hetzelfde aantal gehinderden veroorzaakt. Dit vinden wij niet in verhouding staan.

Advies:
Leefbaar heeft nog wel een advies. Zoals ook zal gelden voor nieuwe positie van het complex van de Rowdies, om eerst duidelijkheid te krijgen over de nieuwe inrichting Oosterpark, geldt dit wellicht ook zo voor het plaatsen van het scherm.

Het zou jammer zijn indien we in proces en volgordelijkheid zaken overslaan of juist dubbel doen, welke ten nadele komen van de herinrichting van het Oosterpark. Zowel financieel gezien als technisch. Verzoek aan college om dit mee te nemen. Het hoeft in tijdspad niet langer te duren.

Dank u voorzitter.

Eventueel 2e termijn:
Het effect van een (extra) scherm langs de Rotterdamse weg is beperkt. Gemiddelde reductie is 0,3 dB. Voornamelijk de woningen aan Tarbot en Zalm profiteren van dit scherm. Het rapport DGMR spreekt over afname van 5 slechts gehinderden. Is in ogen van Leefbaar dus niet noodzakelijk. Een bewoner kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld zijn glas te vervangen.

Motie CU alleen mee als het niet specifiek gegund wordt aan de Groene Stroom, integriteit met betrekking tot de leden van het bestuur. Dus als dit blijft staan tegen.

Amendement van 18 plus kunnen we alleen mee als specifiek vermeldt gaat worden dat de staanders a 2 meter niet geplaatst gaan worden, dus wel fundering op orde. Staat er nu niet zo in. Overigens is de motie van CU overbodig, als Groene Stroom eruit gehaald gaat worden.

VVD verlenging Rotterdamse weg zeg je al in je stuk.

 

Raadsvergadering d.d. 14 december 2020
Geluidmaatregel Oosterpark, debat stuk. 5 min. Leefbaar Ridderkerk