Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Leefbaar Ridderkerk wil de rekenkamercommissie bedanken voor het rapport.

Controleren is een van de kerntaken van ons allemaal als raadsleden. Dat er blijvend aandacht besteed moet worden aan die controlerende taak en de mogelijke verbeteringen in de uitvoering daarvan is Leefbaar Ridderkerk duidelijk.

We nemen dan ook kennis van dit rapport. De aanbevelingen nemen wij mee ter bespreking in onze fractie. Alleen als wij onszelf als raadsleden op leggen om de controlerende taak onderdeel te laten zijn van de fractievergaderingen?  Wie zou dat moeten controleren?  Wij zelf?

We dienen dan ook het amendement van de SGP Ridderkerk mede in om kennis te nemen van dit rapport. Wij zijn als raadsleden zelf onderdeel van een fractie en het zou heel bijzonder zijn om onszelf de voorgestelde aanbevelingen op te leggen. We dienen zelf onze verantwoordelijkheid hier in te nemen. De kiezer is degene die uiteindelijk ons mede hierop mag afrekenen.