Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft dat met grote zorgvuldigheid in 2012 vastgelegd. En dat beleid hanteren we tot de dag van vandaag.  Nu – zonder duidelijke aanleiding – zou de noodzaak er zijn om deze grens aan te passen.

Met het verlagen van de ondergrens in het voorliggend voorstel heeft Leefbaar Ridderkerk grote moeite.

Ongetwijfeld is er goed berekend dat we bij een ondergrens van 15 mil.  in staat zijn om risico’s in voldoende mate te kunnen blijven opvangen zonder drastische financiële ingrepen. Maar we leven in zeer onzekere tijden, we zitten in een crisis welke zijn weerga niet kent. Tevens heeft nog niemand zicht op de gevolgen op de begroting op de lange termijn.  Dat die gevolgen immens zouden kunnen zijn is nu wel duidelijk. Leefbaar Ridderkerk vindt met het  oog op de toekomst  dat we duidelijk voorzichtig moeten zijn met de gelden die we hebben. Vast houden aan het voorzichtigheidsprincipe.

Gelukkig heeft de VVD Ridderkerk een amendement ingediend, die (als we het goed begrepen hebben) mede samengesteld is door de SGP Ridderkerk, om de ondergrens op 20  miljoen te vast te zetten in plaats van de 15 miljoen zoals voorgesteld in de nota. Vooral het voorzichtigheidsprincipe dat hieruit spreekt ondersteunen we graag. We dienen dit amendement dan ook van harte mede in.