Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

De nieuwbouw de Noord houdt inmiddels de gemoederen goed bezig.

Niet de nieuwbouw zelf staat wat ons betreft ter discussie. Wel de tijdelijke vervangende ruimte. Gebruik van een gedeelte van het trefpunt Oost en het plaatsen van noodlokalen aldaar.

600.000 euro moet er beschikbaar worden gesteld hiervoor volgens het voorstel.

De volgordelijkheid van uitvoering daar stellen wij wel onze vraagtekens bij! Wij verzoeken het college hier nog eens nadrukkelijk naar te kijken om deze volgorde te heroverwegen. Denk daarbij aan aanpak Noord na de Wingerd, Trefpunt zit dan in de Wingerd. Dan hoeven er in onze ogen immers ook geen noodlokalen te komen, en dat zou dan weer 6 ton schelen in kosten.  

In de beantwoording van de vragen PVDA Ridderkerk 17 maart 2021, wordt gesteld dat nieuwbouw een aanzuigende werking heeft en zorgt voor groei van het aantal leerlingen op een school. En daarmee daling van leerlingen van andere school. Deels zal dit een aanname zijn en deels gebaseerd op de geschiedenis tussen Farel college en Gemini college. In onze ogen kan dit worden voorkomen, als er korte tijd tussen realisatie van beiden scholen zit, en herhaling van situatie vanuit verleden wordt voorkomen.

Deze stellingname vinden wij bijzonder, daar de Wingerd een Christelijke statuur heeft en de Noord een openbaar karakter. Op het moment dat Wingerd gereed is en De Noord als vervangende ruimte kan intrekken in het Trefpunt, scheelt dit in de piek van bouwverkeersbewegingen. Dit lijkt minder belastend voor de wijk.

Maar buiten dat; vanuit het wijkoverleg is een afvaardiging geformuleerd die constructief mee probeert te denken en die in de commissie vakkundig door de portefeuillehouder af geserveerd worden met de opmerking…..de participatie houdt alleen informeren in.

Er zit leefbaar Ridderkerk wel iets dwars. Namelijk dat er in de commissie geen concrete antwoorden zijn gegeven over de zorgen van omwonenden, de inbreng van bewoners gebagatelliseerd lijkt te worden. En dat terwijl in het collegeprogramma staat; wij stellen ons open op en luisteren naar onze inwoners. Over verkeersveiligheid; Kinderen volgen niet je regels, maar wel je voorbeeld. Zouden dan juist bestuurders geen voorbeeld gedrag moeten vertonen over hoe je met belanghebbenden omgaat? Bewoners volgen niet je beloftes, wel je acties…..