Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

We mogen kennis nemen van de Beleidsnota Integraal Beleid Sociaal Domein 2021

Een hip stuk, we kunnen niet anders zeggen, het zou toekomstbestendig moeten zijn vooral met een storytelling in het beleidsstuk. In hoeverre dat dit al maakt dat het toekomstbestendig is vroegen wij ons af….

Een mooi moment om heldere beleidsdoelen neer te zetten, vernieuwend bezig te willen zijn. Helaas het is een utopie gebleken. Alleen al kijkend naar de ambities; van denken in klanten naar denken in mensen. Juist in het sociaal domein zou dit allang aan de orde moeten zijn. Wellicht vergeet men hier in dit huis wel eens dat de gemeente er voor haar inwoners is!

Met de invoering van de drie decentralisaties was al het uitgangspunt dat denken in plaats van afzonderlijke domeinen en meer samenhang voordelen op zou moeten leveren, hoger ingezet zou kunnen worden op preventie.

Concrete doelen waar naar toegewerkt gaat worden niet vermeld in dit stuk. Dat komt nog, dat gedeelte is nog niet klaar. Dus moeten we kennis nemen van een wollig stuk, waarbij we nog maar af moeten wachten wat het resultaat gaat worden.

We gaan toewerken naar een inclusieve samenleving waarin inwoners ondersteuning krijgen van de gemeente en/of partners op het moment dat zij dat nodig hebben. Staat er in deze nota. Wat is hierin nieuw of vernieuwend? Deze ondersteuning is toegang is laagdrempelig toegankelijk. Ondersteuning op het moment dat het nodig is zou allang normaal moeten zijn, daarvoor is het hele sociaal domein opgezet. Vangnet voor hen die het nodig hebben.

We zijn benieuwd of er eens gedurfd wordt vernieuwend te werken, er eens echt met onze inwoners mee gedacht wordt. Visie en regelgeving daar heeft een inwoner van Ridderkerk geen boodschap aan als hij of zij aanklopt voor hulp. Wachtlijsten, aanvraag hulp die niet aan de regels voldoen ontmoedigd velen. Maak maar eens een rondgang door het dorp en vraag eens hoe een en ander beleefd wordt. We zijn benieuwd of mensen die om hulp vroegen en recentelijk vol afgewezen zijn met deze nieuwe beleidsnota wel behandelt gaan worden zoals je zou kunnen verwachten. Dus niet afgewezen omdat ze niet binnen de regels geholpen kunnen worden, maar kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn en mee helpen zoeken naar oplossingen.