Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
 
De woonvisie is er één waarvan we weten waar de uitdagingen liggen. Immers staat de betaalbaarheid enorm onder druk, is er woningnood, zijn er weinig nieuwe grondposities in Ridderkerk over en is dit met name een moeilijke markt specifiek voor starters. Echt heel lastig en zorgwekkend.

Puur even de betaalbaarheid. De nieuwe eisen vanuit het energieakkoord zoals BENG1, BENG2 en BENG 3 in combinatie met de eis TO juli en nieuwe Wet Kwaliteitsborging komen de betaalbaarheid ook niet ten goede. Sterker nog, dat maakt het veelal duurder. Dat wordt nog wat!
 
Neem daarbij de ambities die we met elkaar hebben op gebied van circulariteit, biodiversiteit, houtbouw en niet te vergeten de energietransitie, dat alles tezamen maakt dit best een ingewikkelde opgave. Soms wil je het één en soms het ander. Het lijkt nu ineens alles tezamen te komen!
 
Het is goed om te lezen wat de wensen zijn in de wijken en waar we mogelijkheden zien om woningen toe te voegen, gebouwen te transformeren, herstructureren of op plekken wijken te verdichten. Fijn ook om te lezen dat de door Leefbaar geadviseerde kangoeroe woningen, als optie worden onderzocht om zo de combinatie te kunnen maken met mantelzorgers en hun zorgbehoevende ouders onder één dak.
 
Tijdens de commissie heeft de wethouder toezegging gedaan om voetbalvereniging Bolnes separaat ook op de hoogte te houden van de woningbouwontwikkelingen die daar in toekomst gaan spelen. Daar houden wij hem dan ook graag aan.
 
Leefbaar staat achter dit uitvoeringsplan Woonvisie en verwacht bij nieuwe toekomstige ontwikkelingen of stappen die worden gezet ook als raad hierover steeds geïnformeerd te worden, zodat deze woonvisie stapje voor stapje concreter wordt.
 
Dan de motie verloedering tuinen particulieren. Leefbaar staat voor schoon, heel en veilig en is dus enorme voorstander van een schone gemeente en daarbij dus zeker ook nette tuinen. Maar wat is de definitie van verloedering? Waar de één het bio-diversiteit noemt, door wilde planten hoog te laten groeien om vlinders en andere dieren aan te trekken, vindt de ander dat dit juist niet kan. Waar ligt de grens? Gaan we betuttelen? Zo interpreteren we deze motie wel! Willen we onze inwoners de mogelijkheid ontnemen om hierin zelf keuzes te maken? We kunnen als gemeentelijke instelling beter zorgen dat we onze gemeentetuinen op orde hebben. We zien hier veel verloederde stukken. Dus eerst  de openbare ruimte op orde hebben voor je (als gemeente) gaat vingerwijzen naar inwoners. Leefbaar Ridderkerk zal dan dus ook niet instemmen met deze motie!