Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Raad 14 oktober

Bestemmingsplan Oosterpark,

In de raad van 6 juli van dit jaar heeft Leefbaar Ridderkerk tegen het plan van Aanpak Oosterpark gestemd, met de toen gemaakte opmerking; Het lijkt eerder een prestige object te worden, dan het werkelijk bedienen van onze inwoners!

Nu ligt er een voorstel voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Dit is met name noodzakelijk voor uitbreiding van honkbalvereniging de Rowdies. De meeste andere aanpassingen zijn wel al mogelijk binnen de nog geldende beheers verordening. Zo hebben we op kunnen merken.

Het lijkt Leefbaar Ridderkerk nutteloos om de bijdrage van de raad van 6 juli nog eens woordelijk te gaan herhalen. We hebben toen in de raad al aangegeven dat wij er niet van overtuigd zijn dat het plan van aanpak wat op die datum is aangenomen, ook het beste plan is voor alle partijen. Leefbaar is het wel eens met de visie dat de Rowdies een uitbreiding nodig heeft om toekomstproof te kunnen zijn en dit ook verdient.

Echter is er in de ogen van Leefbaar Ridderkerk gewoonweg te weinig gedaan met de input, welke is opgehaald tijdens de participatie van onze inwoners om tot een goed ‘integraal plan’ te komen.

Met name specifiek de toekomst van het Essenlaantje. De huidige uitbreidingsplannen van de Rowdies zorgen dat één derde van de Essenlaan aan bomen komt te vervallen. Dat vinden wij vinden wij niet acceptabel.

Het amendement van Burger op 1 zullen wij daarom ook steunen, met als doel het behoudt van het Essenlaantje en een aanpassing op de uitbreidingsplannen, waarbij zowel de Rowdies als de tennisvereniging er niet op achteruit gaan.