Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voor ons ligt er een voorstel om een investeringskrediet van 1,8 miljoen voor inrichting en uitbreiding van begraafplaats Vredehof. Het voorstel is ons inziens dusdanig slecht onderbouwd dat dit vragen opriep. Het leek te gaan om spreekwoordelijk; over je graf heen regeren. Jammer en met verbazing heeft Leefbaar Ridderkerk geconstateerd in de commissie voorafgaand aan

deze raadsvergadering dat de portefeuillehouder vrijwel geen enkele vraag van de diverse commissieleden kon beantwoorden. Het gaat tenslotte ook maar om ‘slechts’ 1,8 miljoen waar overigens een summiere financiële onderbouwing voor wordt gegeven.

De begraafplaats is DE plek waar onze Ridderkerkers waardig hun laatste rustplaats moeten kunnen   innemen. De basis moet hiervoor wel op orde zijn. Wij zijn er nog niet van overtuigd dat dit ook zo is. Leefbaar Ridderkerk heeft niet voor niets al menigmaal vragen gesteld over de begraafplaats.

Dat de uitbreiding op niet al te lange termijn nodig is, er geïnvesteerd moet worden om van de begraafplaats WEER een prachtige plek te maken waar men zijn of haar geliefden kan herdenken daar zijn wij wel van overtuigd.

Immers een begraafplaats is niet van de begraafplaatsbeheerder, maar van de gebruiker; de consument, de nabestaande, de bezoeker. Het gaat bij een begraafplaats niet alleen om begraven. Naast mooi groen, de bijzondere historie en het rouwen van de familie zou het een plek moeten zijn van liefde, herdenken en samenzijn. Wij zullen de inrichting en uitbreiding dan ook uitermate kritisch blijven volgen.