Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

De belastingverordeningen moeten nu wel vastgesteld worden. Elk jaar in december is dit aan de orde.

De rekeningen met betrekking tot deze gemeentelijke belastingen zullen in februari 2022 bij een ieder op de deurmat vallen.

Zeker voor de afvalstoffenheffingen zullen velen denken, nou nou dat valt mee dit jaar. Verrassing; op de aanslag staat alleen het vastrecht en niet de variabele kosten. De afrekening van de aangeboden mini containers of zakken restafval voor de ondergrondse containers volgt in 2023. Tenminste als deze verordening wordt aangenomen. Volgens Leefbaar Ridderkerk is dit niet in lijn met het raadsbesluit van 21 maart 2019 waarin opgenomen is:

(citaat) Als men minder aanbiedt, zal dat huishouden restitutie krijgen van € 3,- per keer dat de container minder dan 26 keer is aangeboden. Voor de hoogbouw is dat € 0,75 per afvalzak. Als men meer aanbiedt, bijvoorbeeld indien men 2 containers heeft (laagbouw) of bij de hoogbouw meer dan 104 maal afvalzakken weggegooid, dan betaalt men respectievelijk extra € 3,- per aanbieding van de container of € 0,75 per afvalzak (einde citaat)

Het woord restitutie is voor Leefbaar Ridderkerk duidelijk. Na een jaar de variabele kosten van daadwerkelijk gebruik in rekening brengen doet geen recht aan dit woord.
Wij dienen dan ook het amendement van Burger op 1 mede in.

Verder ligt er een amendement voor van de Christen Unie welke wij van harte mede indienen. Juist in deze tijd waarin onder andere vele ondernemers het lastig hebben is de voorgestelde heffingsmethodiek voor Leefbaar Ridderkerk onverteerbaar en vooralsnog onuitlegbaar. Wij dienen er voor inwoners, scholen, verzorgingstehuizen en  ondernemers te zijn en de huidige voorliggende verordening doet daar op dit moment geen recht aan.

Je zou kunnen zeggen onze inwoners zullen blij zijn met een tientje minder aan rioolheffing, echter vele ondernemers gaan een forse rekening krijgen als deze rioolverordening zoals deze voor ligt aangenomen gaat worden.

Wij dienen dan ook het amendement van de Christen Unie mede in.