Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Hopelijk gaat het kabinet nog het jeugdhulpstelsel aanpassen. Juist over jeugdzorg is er veel te doen, we horen, zien of lezen ongetwijfeld genoeg voorbeelden dat veel niet vlekkeloos verloopt.

En juist de jeugd, zij hebben nog een toekomst voor zich. Hopelijk komt er een beter jeugdhulpstelsel.

In afwachting of dit wel of niet gaat gebeuren dient de jeugdverordening nu wel geactualiseerd te worden.

Het amendement van VVD Ridderkerk dienen wij mede in om een verantwoordingsvrij bedrag bij het persoonsgebonden budget op te nemen van maximaal 300 euro. Elke postzegel, envelop of andere kleine uitgaven vinden wij onnodig dat dit verantwoord dient te worden. Als een verantwoordingsvrij bedrag eruit is gehaald omdat dit fraude gevoelig zou zijn... zou kunnen maar als men fraude zou willen plegen dan worden er heus wel weer andere wegen gevonden. Dan is een controle op minimale uitgaves zoals postzegels enz zonde van de energie zowel van de houders van het PGB als de administratieve organisatie, die kan men wel beter besteden.