Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

De Nederlandse taal is prachtig, met een rijke historie van spreekwoorden en gezegdes. Zo kun je makkelijk iemand betichten van leven onder een steen, terwijl jezelf niet met je voeten in de klei staat.

We hebben nog een mooie; spijkers op laagwater zoeken.

Omdat Leefbaar Ridderkerk de indruk kreeg dat spijkers gezocht werden om wellicht iemand een pootje te lichten zijn we mee gaan zoeken. Je weet immers nooit hoe een koe een haas vangt. Ere wie ere toekomt, de spijker heeft iemand anders gevonden. We hebben het niet nodig om ons zelf op de borst te kloppen of om te pronken met andermans veren;

In de gemeentewet met betrekking tot wethouders staat in artikel 36a lid 2; De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Helderder dat dit kan bijna niet; de raad kan ontheffing verlenen. Er is niets onduidelijks aan het woord; kunnen

Wat Leefbaar Ridderkerk wordt de aangevraagde ontheffing verleend, immers de heer Franzen heeft de afgelopen periode laten zien dat hij een gedreven bestuurder is op het gebied van het Sociaal Domein. Zijn kennis van de plaatselijke samenleving is na zijn verhuizing niet opeens weg. Tevens is niet in het belang van onze Ridderkerkers om drie maanden voor de verkiezingen deze aangevraagde ontheffing af te wijzen.