Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

De grootste twee lokale partijen zijn de barricade opgegaan met nog een spreekwoordelijke worst. We stappen uit de BAR-samenwerking. Dat is de verkiezingsbelofte die door 18+ en EVR is gedaan. We gaan Echt voor Ons Ridderkerk.

Ook daar vinden we niks van terug.  We hebben het excuus alvast voor u gevonden. Als je perse in het college wil zitten dan moet je concessies doen. Vindt de kiezer vast niet erg. Sterker nog gewoon roepen dat je mandaat van je achterban hebt. Maar we gaan nog een stap verder. De roep naar een ZELFGEKOZEN  burgemeester is verdwenen. Sterker nog.: Er wordt een knieval gemaakt naar de huidige burgemeester. Bijzonder. Het is de eerste keer dat wij dit lezen in een coalitieakkoord. Laten wij hierover duidelijk zijn: Onze burgemeester verdient alle lof.

Echt voor Ridderkerk doet het en Ridderkerk is van Ons. Het is gelukt om Nieuw Reijerwaard niet in het coalitieakkoord te vermelden. Chapeau! Let op, ook hier is de verklaring er al. Voortschrijdend inzicht leert dat WONINGBOUW en  een  zonnepanelenweide niet haalbaar zijn.....! 18plus en EVR zijn wakker geworden. Dat wakker worden is wel laat, of nadat de zetels binnen zijn, gekomen. Beide partijen hebben het licht gezien. Dat andere politieke   partijen dit reeds in hun verkiezingsprogramma opgenomen hadden, wordt gemakshalve maar vergeten.

Koers houden, dat is duidelijke taal van de SGP. Zou geen misverstand over kunnen bestaan. Van het tegenhouden van gratis openbaar vervoer voor AOW-gerechtigden in de vorige periode, tot het nu in gaan voeren. Koersvast ??

Gelukkig is de toegezegde 100 euro retour van 18plus aan iedere inwoner niet benoemd. Waarschijnlijk nog in onderzoek. De door elke Ridderkerker klaargelegde zwembroek, al dan niet met het logo van 18plus erop, kan weer de kast in. Daar kan die zwembroek gewoon blijven liggen, want na de propaganda van 18+ werd het beeld gecreëerd dat het zwembad ZO onveilig was, dat geen Ridderkerker zijn middag daar wil doorbrengen.  Dat verklaart gelijk de lange rijen bij de kassa, met name met mooi weer.

Blijkbaar is de koers nu. We gaan alles onderzoeken of heroverwegen. Een nieuwe koers wordt met dit lege document niet ingezet. We zijn dan ook razend benieuwd hoe Ridderkerk in 2022 na al die onderzoeken en heroverwegingen er uit gaat zien met deze coalitie, in de wetenschap dat de wereld sneller verandert dan die op of om het Koningsplein.

De slotzin met betrekking tot de financiën in dit akkoord beschouwt Leefbaar Ridderkerk als een groot compliment.  De gemeentebegroting is goed op orde en de financiële positie is goed. Met dit lege document en alle voorgenomen onderzoeken houden wij ons hart vast of dit na 4 jaar nog steeds het geval is.

Rest ons toch nog elf vragen die wij als Leefbaar Ridderkerk nog over hebben en graag beantwoord zien:

 1. In het coalitie programma staat niet expliciet vermeld dat er niet nogmaals een onderzoek gaat plaatsvinden naar het functioneren van de BAR-organisatie. Betekent dit dat volgens een uitspraak van de heer Los in het Algemeen Dagblad dit college zijn eigen vlees gaat keuren?
 2. Bij bestuur en samenwerking staat bij bedrijfsvoering Ridderkerks karakter: Voorwaarden daarbij zijn de versterking van de nabijheid en de herkenbaarheid van onze ambtenaren. Is de Partij 18plus van mening dat het dragen van een hoofddoek hier ook onder valt?
 3. De heer van Os heeft in een krantenartikel het functioneren van onze burgemeester zwaar betwijfeld. Sterker nog: Hij  ging op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hoe denkt u deze burgemeester te gaan steunen de komende 4 jaar, gezien uw uitspraken in de Combinatie?
 4. Er worden maatregelen genomen om het zwembad veiliger te maken. Het zwembad zou vanwege onveiligheid niet gebruikt worden door onze inwoners en kinderen. Op wie doelt 18plus? Wie zijn degene die het zwembad volgens u onveilig maken?
 5. 18 plus, een heel nobel streven om meer blauw op straat te willen! Hoe stelt u zich dat voor? Wat zijn concreet de plannen hiervoor? Gaat u ook over het beleid van de Nationale Politie?
 6. Economische zaken: In dit hoofdstuk staat Nieuw Reijerwaard niet met naam en toenaam vermeld. Dit terwijl wederom in het Algemeen Dagblad staat vermeld: EVR had liever huizen gezien in Nieuw Reijerwaard. Betekend dit dat EVR inderdaad zoals in onze bijdrage aangehaald, wakker is geworden en tot inkeer is gekomen? De heer van der Duin Schouten haalt aan dat het begint te lopen….Is het niet zo dat dit voor de verkiezingsstrijd  al bekend was en gezien de inpassing van drie windmolens woningbouw überhaupt niet mogelijk meer was? Of speelt EVR nu de moderne versie van Don Quichot?
 7. De Huishoudschool is leeggeroofd. Alle koperen leidingen zijn gestript. Nu moet de school alsnog behouden worden. Dan laten we nog maar buiten beschouwing dat met de recentelijke hoosbui men er binnen kon zwemmen. Wat zijn hiervoor de kosten CDA?
 8. Duurzaamheid: Door onze inwoners aangedragen onderdelen van het afvalplan ( betaling per klepbeweging, loopafstanden, ondergrondse containers) worden opnieuw bekeken. Misschien dat de ChristenUnie hier een toelichting op geven…?
 9. De aanbesteding voor de ondergrondse containers voor het restafval is al in gang gezet. Gaat deze aanbesteding teruggedraaid worden, CU? Immers volgens uw akkoord wordt de inzameling opnieuw bekeken? Betekend dit dat er naast ‘niets doen’  dit plan meer gaat kosten? In tegenstelling tot eerder genomen besluiten de afvalstoffen heffing niet te verhogen. Inwoners die wel of niet scheiden geconfronteerd gaan worden met hogere lasten? Of gaat u een greep doen uit de Algemene Reserve zodat de zetel voor uw wethouder is gewaarborgd.
 10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen: Dan nog een vraag aan Echt voor Ridderkerk. In het akkoord staat dat naast ruimtelijke ontwikkeling in de woonomgeving, er ook veel te doen valt aan ruimtelijke inpassing op bedrijventerreinen en de ontsluiting daarvan. Doelt u hier met name op de ontwikkeling van bedrijven in Nieuw Reijerwaard en met de ontsluiting een tweede ontsluiting van dit terrein door de boomgaard? Laat u tevens woningbouw op Nieuw Reijerwaard dus Los?
 11. Wij streven naar kleinere regio’s waarbinnen woningen passend kunnen worde toegewezen aan woningzoekenden. 18plus valt dit niet onder volksverlakkerij? Hebben we hier niet te maken met de  Woningwet, waar dit soort voortrekpraktijken gewoonweg niet meer mogelijk zijn…. ? Hoe denkt u dat te gaan doen.