Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,                    
Dit is niet uit te leggen! Vier weken een nieuw college en nu al een greep uit de kas  van u hoort het goed: 1.137.744 voor 2018 en 754.328 voor 2019 voor het sociaal domein. En dat gebaseerd op aannames als; kunnen, wellicht en veronderstellingen.

Het is vergelijkbaar met een kind naar de winkel sturen en de opdracht meegeven; koop maar eten en kijk maar wat je koopt, geld speelt geen rol. Wat is de zekerheid dat er dan ook daadwerkelijk gekocht wordt wat er nodig is.

Leefbaar Ridderkerk is van mening dat wij hier in deze raadzaal goed moeten realiseren dat we hier een voorbeeld functie in hebben.

Sterker nog, als je als gewone inwoner een groot bedrag uit wil gaan geven, wordt door alle instanties inclusief de gemeente, geadviseerd om eens goed achter je oor te krabben of het echt nut en noodzaak is.

De gelden zouden beschikbaar gesteld moeten worden voor autonome ontwikkelingen…..interne beheersing van het domein Maatschappij en voor frictie kosten uit het verleden…..

Leefbaar Ridderkerk ziet nergens terug dat cijfers en of knelpunten helder in beeld zijn gebracht in dit stuk. Leefbaar Ridderkerk is een groot voorstander van goede zorg, maar wel vanuit het oogpunt; dat er inzet gepleegd moet worden waar het nodig is en niet onderbouwd met aannames en verwachtingen dat het gewenst zou kunnen zijn.

Wij verzoeken dan ook de portefeuillehouder haar verantwoordelijkheid te nemen en voor deze bedragen dit stuk terug te trekken en terug te komen naar de raad met degelijke feitelijke onderbouwing van deze uitgave.

Onderbouwing is thans, zoals net ook al door ons is gezegd, gebaseerd op aannames en veronderstellingen. Doemscenario’s worden en werden ons voorgeschoteld. Sterker nog er wordt aangegeven in de afgelopen commissie vergadering dat de wijkteams zich gegijzeld voelen…. En dat terwijl bij het recentelijk werkbezoek van de raadsleden aan de wijkteam het hosanna alom was.

Uit de bijgevoegde uitleg met kanttekeningen somt Leefbaar Ridderkerk graag even wat teksten op:

De autonome ontwikkelingen KUNNEN fluctueren.

Het aantal bijstandsgerechtigden KAN harder stijgen dan nu is ingeschat…

Geen extra incidentele inzet leidt tot verdere daling van kwaliteit dienstverlening. Dit KAN er toe leiden dat er onvoldoende passende zorg wordt ingezet…

Proactief aan de voorkant werken, oftewel integraal werken KAN leiden tot vermindering case load. Of zoals de portefeuille houder aan heeft gegeven in de commissie vergadering; kan WELLICHT teruglopen.

Er zijn MEER mensen uit andere gemeentes komen wonen en die moeten begeleid worden, wordt er in dezelfde commissie gesteld.

Wij kunnen zoals het stuk nu voor ligt dit niet uitleggen aan alle Ridderkerkers! Wij willen en kunnen niet instemmen met het ondertekenen van een blanco cheque!

Dank u wel