Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,

Vanavond moeten we als raad vaststellen of we akkoord gaan met een begrotingsonrechtmatigheid van 662.400,00 om een goedkeurende verklaring van de accountant te ontvangen.

Het lijkt de wereld op zijn kop. Heeft planning en control dan zo zitten slapen, dat dit nu stante pede door de raad goedgekeurd moet worden?

Als wij als raad al niet meer op tijd geïnformeerd worden, wat is dan nog de taak van de raad?

Wat u ons in dit voorstel vraagt voorzitter is niet gering. Om alsnog een goedkeurende verklaring van de accountant te krijgen, vraagt u ons EUR 600.000 te accorderen, waarvoor u niet EERDER naar de raad bent gekomen...  Wat zou er boven water komen als de accountant verder gaat zoeken?

Laten we wel wezen we hebben het hier wel over GEMEENSCHAPSGELD. Geld wat door elke inwoner van Ridderkerk verplicht aan de gemeente betaald moet worden om alle rekeningen te voldoen.

Begrotingsonrechtmatigheden van 438.100 euro aan overschrijding van begrotingsposten, 224.300 euro aan overschrijding van investeringskredieten en aanbestedingsfouten van 276.962 euro zijn wat Leefbaar Ridderkerk onacceptabel.

De externe accountant heeft haar bevindingen en aanbevelingen op papier gezet, de zogenaamde management letter. De eerste stappen naar verbetering in de processen zijn gestart. Echter dat lijkt ons niet genoeg. Deze waarschuwing van de accountant nemen wij zeer serieus.

Wij, als raadsleden, dienen onze verantwoording te nemen en Leefbaar Ridderkerk neemt graag het advies van de accountant over om, direct na het zomerreces met elkaar in gesprek te gaan. Cijfers dienen eerder aan de raad voorgelegd te worden. Dit kan en mag niet nogmaals gebeuren dat de raad veel te laat wordt geïnformeerd!