Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,

Een jaar afsluiten met een positief resultaat, zou een goed gevoel moeten geven.

Echter in het vorige agenda punt heeft Leefbaar Ridderkerk haar zorgen al geuit. Het heeft weinig zin om dat nogmaals te doen.

Toch hebben we over de jaarstukken 2017 nog wel op en aanmerkingen. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Contact met de inwoners is en blijft belangrijk. Zo ook het inspelen op de huidige kanalen. Als dan gesteld wordt dat de response tijd oa voor vragen via Twitter, Facebook en de app gemiddeld 2,5 uur bedraagt, dan zetten wij hier toch grote vraagtekens bij. Als proef op de som hebben wij circa 3 weken geleden een vraag via een social media kanaal uitgezet. Verrassenderwijs moet deze nog steeds beantwoord worden…….Hier is dus nog steeds werk aan de winkel om dit goed voor elkaar te krijgen.

Trots zijn wij allen op de vrijwilligers van de buurtpreventie, onze extra ogen en oren in de wijk. Dat ze al jaar en dag lopen tegen het gegeven, dat wanneer zij meldingen doen bij de gemeente, zij niet of nauwelijks terugkoppeling krijgen geeft ons te denken. Zo moeilijk kan het toch niet zijn om dit, op een correcte wijze, af te stemmen en heldere afspraken met elkaar te maken. Het zou goed zijn, als gemeente, toch nog eens met alle buurtpreventie-teams om de tafel te gaan en hier duidelijke afspraken over te maken. We moeten zuinig zijn op een ieder die vrijwilligerswerk verricht en zeker als zij ook nog eens extra ogen en oren in de wijk zijn.

Over de tussenrapportage kunnen wij kort zijn, nu het een en ander stil is gelegd vanwege het college-akkoord, kunnen we heel veel gaan roepen. Maar  Leefbaar Ridderkerk spreekt de hoop uit, dat straks de jaarstukken van 2018 wederom een positief resultaat zal laten zien.  Er in ieder geval niet te veel grepen gedaan gaan worden uit de pot Algemene Reserve. Het gaat niet om het geld van de gemeente maar van haar inwoners!