Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
Voor ons ligt het rapport van de rekenkamer met betrekking tot wat de decentralisaties van de zorg voor Ridderkerk heeft betekend.

Een rapport wat de raad een spiegel zou moeten voorhouden. Dat zou wat ons betreft beter naar voren mogen komen, dat had beter belicht kunnen worden.

Over de conclusies die gesteld worden kan Leefbaar Ridderkerk kort en duidelijk over zijn. Als raad hebben we een kaderstellende en controlerende rol. De aanbeveling om met het college in overleg te treden over welke informatie, hoe vaak en in welke vorm onderschrijven wij van harte. Alleen om nu wederom een platvorm op te richten daar zetten we onze vraagtekens bij.

Dat er verwacht wordt dat wij uitspreken dat er blijvend geïnvesteerd wordt in deskundigheid bevordering. Dat zou wat Leefbaar Ridderkerk vanzelfsprekend moeten zijn. Werken in de zorg vereist deskundigheid.

Mantelzorg zal inderdaad met de huidige ontwikkelingen alleen maar toenemen. Het is goed om dat jaarlijks in kaart te blijven brengen.  Ook de informatie voorziening voor mantelzorgers van de gemeente komt kennelijk nog niet voldoende aan. Dit punt zien wij graag toegevoegd bij de aanbevelingen zoals verwoord door de rekenkamercommissie.