Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

10 juli 2018

Illegale doorsteek Centrum (plaisier-sport 2000) (Karin Kayadoe):
Door de buurtpreventie Centrum-Oost is de gemeente en zijn wij meermalen geattendeerd op het gegeven dat meerdere automobilisten en vrachtwagenchaffeurs de draai maken vanaf plaisier de Lagendijk op en vice-versa. Dit terwijl er toch echt een bord staat dat (lagendijk) dit een doodlopende weg is. Dit levert ongewenste onveilige situaties op. Zij hebben meermalen melding binnen de gemeente gedaan. Navraag leverde ons op dat hier een ooit een paaltje heeft gestaan om dit te voorkomen.
Vraag aan de wethouder;
Wat houdt de gemeente tegen om deze situatie veiliger te maken dmv het terugplaatsen van het paaltje, zodat doorgang door auto’s tegen wordt gegaan?

Boa’s zwerfvuil (Karin Kayadoe):
Leefbaar Ridderkerk constateert dat het bijplaatsen van zwerfvuil bij ondergrondse containers nog niet af neemt. Tevens ontvangen wij meerdere meldingen die wij vanzelfsprekend door verwijzen.
Vraag aan de portefeuillehouder;
Zijn de geplande extra BOA’s reeds actief?
Zo ja wat zijn de resultaten, zo nee wanneer staat dit te gebeuren

Vergunningen bij evenementen (Karin Kayadoe):
Tijdens de vrijmarkt op koningsdag hebben velen hun waar te koop aangeboden op het centrum van Ridderkerk. Zodanig dat  bij een calamiteit op meerdere plaatsen geen hulpdienst ter plaatse zou kunnen komen. Tevens is tijdens de Veteranendag geen zichtbare EHBO aanwezig geweest. Bij een opkomst van meer van 250 mensen zou dit wel zo moeten zijn. Tevens waren er ook geen verkeersregelaars aanwezig, dit leverde onveilige situaties op bij het op- en uitstappen uit de diverse militaire voertuigen. De recente geschiedenis leert ons dat bij calamiteiten de gevolgen niet te overzien kunnen zijn.
Vraag aan de portefeuillehouder;
Is de portefeuillehouder het met Leefbaar Ridderkerk eens dat we als gemeente al het mogelijke moeten doen om te zorgen dat een evenement veilig verloopt?

Japanse Duizendknoop (Michel Ouwens):
Achter de Ringdijk (gemeentegrond)  te Slikkerveer is de Japanse Duizendknoop gesignaleerd. Dit is meermalen door omwonenden gemeld bij groenbeheer. Navraag leert ons dat deze plant zeer moeilijk uitroei baar is. De tot wel 5 meter diep groeiende sterke wortels ook funderingen van woningen aan kan tasten. Deze plant staat bekent als een woekeraar en kan als uitheemse plant veel schade aan kan richten bij de inheemse flora.
De volgende vragen stellen wij graag aan de portefeuillehouder;
Is de portefeuillehouder bekent met het gegeven dat deze plant zich in Ridderkerk bevind?
Is er al geïnventariseerd waar deze plant zich in de gemeente bevind? Zo ja; welke acties staan en in de planning en wanneer worden deze uitgevoerd? Zo nee, kan dit op korte termijn gebeuren?