Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Ga geen contract aan met of laat werkzaamheden uitvoeren door TDS = tinusdakservice.nl (06 57 98 17 32)

LET OP oudere inwoners van Ridderkerk!! Er zijn momenteel mensen in onze gemeente actief die op slinkse wijze, met name oudere inwoners, proberen op te lichten.

Werkwijze;
Men komt aan de deur en vraagt om de goten te kunnen en mogen schoonmaken.
Op zich niets mis mee.
Als men aan de slag gaat dan kiezen ze een gewillig en onwetend slachtoffer. Met name de oudere generatie.
Ze gaan keurig netjes te werk. Plaatsen een ladder tegen de gevel en gaan met een bezem en een emmer naar boven om de goot schoon te maken.

In de emmer, voor niemand zichtbaar, zitten oude vogelnestjes.
Een van de mensen die blijft op de grond en kijkt om zich heen of er geen mensen (getuigen) zijn of aan komen lopen.
Dan gaat de mens die boven op de ladder staat te werk. Hij haalt eerst een aantal dakpannen weg en plaatst vervolgens de vogelnestjes op de plekken waar de pannen vandaan komen.

Hij morst dan een aantal van de vogelnestjes van boven naar beneden om de bewoner(s) duidelijk te maken dat het erg mis is onder de pannen.
Maakt dan foto’s en gaat aan de deur.
De bewoner krijgt dan een verhaal te horen dat het vreselijk mis is onder het dak.
Zij, het bedrijf tinusdakservice.nl = TDS (0657981732), kunnen dit we repareren en in orde brengen.

In Ridderkerk zijn er al een aantal gevallen bekend van (oudere) mensen die een rekening hebben moeten betalen van 700 euro of meer (900 euro is de uitschieter)

U begrijpt het wel voor deze rekening wordt dus niets gedaan, behalve het geld innen en u met een vreselijke kater achterlaten.

Hans van der Geest
Leefbaar Ridderkerk

NB:
(Bovenstaande is door mij persoonlijk waargenomen op de Benedenrijweg)