Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter, Van Palet naar Prestatie, voor ons ligt het college programma 2018-2022 met de daarbij behorende programmabegrotingswijziging.

Leefbaar Ridderkerk is verheugd. Veel zaken die in de afgelopen collegeperiodes zijn ingezet worden nu voortgezet. Er is niets nieuws onder de zon !  Wel onder voorbehoud van een groot aantal  onderzoeken. Maar dat is natuurlijk logisch nu wij niet meer in het college zitten.

Interactie met onze inwoners en participatie is belangrijk, volgens het collegeakkoord. Laten wij dat nu ook altijd belangrijk hebben gevonden. Het is een groots leerproces en het is ook niet gemakkelijk om het je eigen te maken. Het vergt nogal wat van een ieder om vanuit een vaste denkrichting te moeten veranderen.  Dat het niet geheel op de chicste manier verloopt daarvan zijn de participatietrajecten rondom het Gouden Lijntje, de Sociale Kaart en de aanjaaggroep goede voorbeelden. Zie het als een verbeterpunt

Fijn ook dat er specifiek benoemd wordt dat men gaat terugkoppelen van meldingen aan bewoners. Dat  kunnen wij alleen maar toejuichen. De tijd van zenden is allang voorbij. Wel een flinke aanslag structureel op het budget. Maar goed, als voor 77.000 euro per jaar de terugkoppeling goed gaat en dat er in 2020 nog eens 60.000 euro aan webcare monitoring bij komt. Dan is dat
een wat ons betreft een stevige uitgave.

De genoemde analyse van de BAR-organisatie. U gaat als slager uw eigen vlees keuren en dat terwijl er al tal van rapporten met conclusies liggen. Wederom uit  de afgelopen periode.  Het lijkt erop dat het wiel opnieuw uitgevonden gaat worden. Je wil toch voorkomen dat het wordt gezien als het tevreden houden van de achterban. Dus als je zoiets doet, doe het dan goed. En pak door op de weg die is ingezet in plaats van opnieuw een analyse uitvoeren. We geven het u mee ! Het is maar een tip.

Bijzonder is wel het streven naar meer blauw op straat. Leefbaar Ridderkerk heeft dat de afgelopen jaren al zo vaak aangehaald. Veilig maak je het met elkaar. Alleen maar meer blauw op straat, daar gaat Den Haag over.

De veiligheid in de Fakkel zou verbeterd moeten worden. Dat is wat men gedaan wil krijgen. Er is, ons inziens,  een groot verschil tussen iets willen en iets doen. Dat vertaald zich dus in het onderzoeken van de mogelijkheden voor toegangscontrole tot De Fakkel. We proeven hier toch enige tegenstrijdigheid. Je kunt wel iets willen en hard roepen, maar is het realistisch ?
Gelukkig gaat dit binnen het bestaande budget. Wij zijn van mening dat we vooral kunnen leren door te doen! En dat ‘doen’ niet lukt als de basis ligt bij ónderzoeken, heroverwegen en er later op terugkomen’. Met gezond verstand kom je ook heel ver. Aan koudwatervrees hebben we niks in Ridderkerk.

Zo stellig als diverse coalitie partijen waren over het afvalbeleid, zo vaag wordt het benoemd in het collegeakkoord. Het wordt op ALLE  onderdelen heroverwogen. Mooi uitgangspunt om vooral de mensen die heel stellig waren in hun opvattingen over de ingezette koers mbt ondergrondse containers nog een poos aan het lijntje te houden. Jammer een gemiste kans. En een grote teleurstelling voor al die kiezers die bewust voor deze partijen hebben gekozen.

In de afgelopen periode is er extra geld gegaan naar het toenmalig Karaat om knelpunten in kaart te brengen met betrekking tot mantelzorg en op te lossen. Nu wordt mantelzorg wederom in beeld gebracht, kosten incidenteel 50.000 euro. Jammer dat dit weer  lijkt op een gevalletje opnieuw het wiel uitvinden en dus het in beeld brengen van. Het houdt een ieder bezig....er is weer een onderzoek waar later op wordt terug gekomen.

Helderheid voor scholengemeenschap de Gemini. Wij vinden er niks van terug in het collegeprogramma. De definitieve locatie schijnt weer wankel te zijn. Bijzonder hoe we hier als raad niet of nauwelijks over worden geïnformeerd. Hoe gaan we dit uitleggen aan een school die al zo lang op een nieuwe accommodatie wacht. Er is een duidelijke weg ingeslagen, maar nu zijn we terug bij af…

Tot slot wensen wij DIT college uiteraard een succesvolle periode toe. Dat verdient de kiezer . Want laten we eerlijk wezen. We kunnen niets anders dan  concluderen dat u verder gaat met wat het vorige college heeft ingezet. Daarvoor zijn wij u dankbaar.  Met dat verschil dat er twee lokale partijen nodig waren om ons te vervangen. Het is de burger die uiteindelijk voor deze extra wethoudersplaats opdraait.

Als laatste nog een dringend verzoek. Ook wij gaan voor een goede onderlinge samenwerking. Wij rekenen op een open communicatie voor ALLE partijen, die zich niet beperkt tot de coalitiepartijen onderling. Als we het over normen en waarden hebben en respectvol met elkaar omgaan, zullen we dan afspreken dat ALLE partijen zich hieraan houden. We hebben allemaal dezelfde jaaragenda. Het zou mooi zijn als iedereen zich hier aan houdt. Ga de discussie niet uit de weg door je een gehele dag te onthouden van commentaar. Ook dat is respect voor elkaar.