Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Door Michel Ouwens is de motie met betrekking tot het balspelveld in de driehoek t zand ingebracht. Deze is aangenomen.

Het veldje is indertijd gekomen naar aanleiding van een handtekeningenactie door de jeugd. Daar moeten we zuinig op zijn!

MOTIE VAN HET RAADSLID  MICHEL OUWENS (LEEFBAAR RIDDERKERK), BJORN ROS (GROEN LINKS) INZAKE BALSPEELVELDJES DRIEVLIET

Voorgesteld: 8 november 2018

Nr. 2018 –

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022;
overwegende dat:
1.    er gebouwd gaat worden in de Driehoek ’t Zand;
2.    er twee speelveldjes zijn aangelegd op specifiek verzoek van kinderen;
3.    kinderen behoefte hebben aan buiten spelen;
4.    buiten spelen voor kinderen goed is in het kader van voldoende bewegen;
5.    buiten spelen en sporten verbroedert;

is van mening dat het belangrijk is dat er tijdens de bouw speelvelden blijven, om te voorkomen dat de kinderen uit de wijk niet meer kunnen spelen;
verzoekt het college er zorg voor te dragen dat wanneer de speelvelden gelegen aan de Vlietlaan worden verwijderd ten behoeve van de nieuwbouwplannen, deze elders in de wijk, niet te ver van deze locatie, op korte termijn opnieuw worden aangelegd;
en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid,


Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk    Bjorn Ros, Groen Links
 
SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER:.
Onderwerp zijn de balspeelveldjes aan de Vlietlaan. Het college wordt verzocht de twee veldjes elders in de wijk onder te brengen, binnen korte termijn nadat zij zijn verwijderd ten behoeve van de nieuwbouwplannen voor Driehoek Het Zand.