Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
De startnotitie voor een integraal kindcentrum staat voor vanavond op de agenda.

Een startnotitie die vol met tegenstrijdigheden staat. We stellen een Ridderkerkse visie  integrale kindcentra op, inclusief uitvoeringsplan. Zo staat  het in het  raadsvoorstel. Om vervolgens te stellen dat de gemeente graag samen met de partners wil inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor een IKC.

De Lokaal Educatieve Agenda-partners hebben aangegeven dat zij willen meedenken over een gezamenlijke visie. Logisch en terecht ook, je komt op hun werkterrein. Maar er moet ook duidelijk worden of de ambities uit het collegeprogramma haalbaar zijn in de Ridderkerkse situatie. En wat zijn die ambities dan uit het collegeprogramma? In de afgelopen commissie is dit herhaaldelijk aan de portefeuille houder gevraagd en een helder concreet antwoord is tot op heden uitgebleven.

Een Ridderkerkse visie op de integrale kindcentra. Er wordt niet aangegeven of er per gebied cq wijk een visie komt. Je kunt Leefbaar Ridderkerk niet wijs maken dat de er geen verschillen zitten tussen de diverse wijken van Ridderkerk.

Een visie is nodig omdat dit door de landelijke overheid  geadviseerd wordt, dus als er vanuit het landelijke gezegd wordt; spring allemaal in de sloot dan gaan we dat vrolijk doen. Tevens zou een IKC een rol kunnen spelen bij het realiseren van een kansrijke start voor kinderen. Aldus een reactie van het ministerie van VWS. Kwetsbare kinderen moeten een kansrijke start maken, daarbij gaat het in eerste instantie om de eerste 1000 dagen van kinderen ( vanaf het moment van conceptie) Gaan we ons nu ook al bemoeien wanneer er een conceptie plaats mag vinden?

Aan de hand van kernwaarden de gezamenlijke ambities beschrijven en mogelijkheden, maar nog geen concrete oplossingen geven. Om vervolgens wel te stellen dat de IKC visie leidend is bij de initiëring en uitvoering van concrete plannen voor het realiseren van een IKC…..

Onderzocht moet worden wat een IKC in de Ridderkerkse situatie toevoegt aan de bestaande Brede School en hoe zich dat verhoudt met de evaluatie van de Brede School die op dit  moment loopt. Als we dan eens gaan kijken wie de partners zijn in het concept Brede School.  Dan kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat dit eigenlijk de genoemde LEA’s zijn die meermalen benoemd zijn in de commissie, namelijk; Kinderopvang, Sportverenigingen, Wijkcentra, Muziek, Gemeente, Middelbare- en Lagere scholen, Speciaal Onderwijs, Service Bureau Onderwijs en Cultuur, Facet, De Loods, Centrum voor Jeugd en Gezin , de wijkidee-teams. Dus  we creëren een extra laag of het is een gevalletje op nieuw het wiel uitvinden

Er moet gestreefd worden naar een gedeelde gezamenlijke visie op het gebied van IKC, waarbij onderscheid mogelijk is op IKC-niveau staat er vervolgens in de startnotitie. Wat hier exact mee bedoeld wordt daar mogen we slechts naar gissen.

Het opstellen van een gezamenlijke visie is een complex vraagstuk, omdat de exacte uitwerkingsrichting op voorhand niet helder is. Dus we gaan een visie op laten stellen, terwijl er niet helder is welke richting we op moeten of willen? Meer een soort verrassing  dus. Het doet ons denken aan de marmottenrace tijdens de ‘wie kent kwis’ vroeger. Je zet een stel cavia’s in een doolhof en dan maar hopen dat er een zo bijdehand is om de weg te vinden naar de uitgang.

Leefbaar Ridderkerk heeft het al aangegeven in de commissie, het had de wethouder gesierd als zij dit stuk terug had genomen, de op- en aanmerkingen tijdens de commissie van alle partijen mee had genomen en terug was gekomen met een degelijk goed onderbouwd stuk. Jammer een gemiste kans.
Leefbaar Ridderkerk stemt dan ook niet in met dit raadsvoorstel inzake de  startnotitie visie Integraal Kindcentrum.