Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
In Ridderkerk is, na de laatste gewelddadige overval bij de Coop op het Vlietplein, veel ophef ontstaan over het gevoel van veiligheid.

Sinds juni 2018 wordt Ridderkerk overspoeld door overvallen ( 1 x GAMMA + 1 x BOON Supermarkt + 2 x COOP) en geweldsdelicten, waarbij bij de laatste overval de bedrijfsleider van de Coop levensgevaarlijk gewond raakte. Het mag een wonder heten dat deze man er zo goed uitgekomen is.
 
We stellen vast dat in hele korte tijd  sprake is van een geweldsgolf. Wij niet alleen, in het persbericht van de Politie d.d. 23 januari 2019 wordt vermeld, na aanhouding van 8 jongeren, dat;
De jongens tussen de 14 en 17 jaar oud zijn en allemaal uit Ridderkerk komen. Ze worden verdacht van het plegen van twee woninginbraken, drie straatroven en verschillende bedreigingen en mishandelingen.

Ze ervan verdacht worden de strafbare feiten in wisselende samenstellingen te hebben gepleegd in de periode van 1 juni 2018 tot en met 7 januari 2019, binnen de gemeente Ridderkerk.
 
De politie zet alles in en dat waardeert Leefbaar Ridderkerk enorm. Vorige week donderdag bleek dat, onder de mogelijke verdachten, leerlingen en oud-leerlingen zitten van het FAREL en GEMINI college, in de leeftijdscategorie van 14-17 jaar.
Dat baart ons grote zorgen. Wij hebben in dat kader de volgende vragen aan de portefeuille-houder VEILIGHEID en OPENBARE ORDE:

  1. Zijn er eerder signalen bij de wijkagenten binnen gekomen enof hebben zij een rol gehad bij het vroegtijdig signaleren ivm het criminaliseren van deze jeugd?
  2. Wist de PH dat deze daders al langere tijd bezig waren met criminele activiteiten?
  3. Zijn er interventies van politie, reclassering en leerplicht geweest  op de daders? Zo ja welke?
  4. Is er door de politie (in het structurele overleg met de PH) reeds gesproken met de PH over de reeds plaats gehad hebbende feiten en heeft de politie toen gewaarschuwd voor dreigende escalatie?
  5. Als de politie (en PH) al op de hoogte waren van deze groep / daders is het risico om niet in te grijpen in verhouding met een roofoverval met (zwaar) gewonde?
  6. Waarom is er door politie / PH / hulpverleners niet eerder op deze daders geïntervenieerd?
  7. Welke belangrijke criteria zijn de overweging geweest om niet in te grijpen, zijn er überhaupt zwaarwegende criteria aanwezig geweest om niet in te grijpen?
  8. Daags na de arrestaties is er wederom een kind bedreigd met een mes om zijn rugzak af te staan op de kievietsweg, is dit een opzichzelfstaand geval of is dit de linken aan de opgepakte groep/bende.