Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
Nog geen 2 jaar geleden zaten raadsleden in deze zaal met voor hen een compleet nieuw plan “afvalinzameling”.

Het plan werd door de wethouder met veel passie verdedigd. Het was het enige plan wat goed zou zijn om het restafval te doen verminderen. Nu 2 jaar later zijn die plannen van tafel. Men is plotseling tot nieuw inzicht gekomen. Hoe geloofwaardig is de wethouder dan nog? En alles wordt verkocht aan het volk onder het motto dat het opgelegd wordt door Den Haag. Twee jaar geleden was het uitgangspunt een ondergrondse container, waarbij de nadruk lag op de klepbeweging…. Dat is van tafel. Alles heet nu restafval. En dat restafval gaat  gewoon gezamenlijk met het PMD in dezelfde bak.

Even in gewoon Nederlands. Het heeft jaren geduurd voordat men in Ridderkerk zover was dat ieder gezin BRAAF zijn PMD (plastic) afval gescheiden aanbood. Je ziet het aanbod aan plastic zakken wekelijks groeien. Maar dat is als het aan dit college ligt allemaal voorbij. De frisse wind van de nieuwe partijen in het college blaast ver door in de huishoudens. Hoezo afval scheiden. Pletter maar weer gewoon in de bak van het restafval.

De opdracht van het rijk is terugdringen van het restafval. Maar hoe dan ?  Er wordt geen verschil meer gemaakt bij de inzameling ervan. Hoe kan een brave burger nog aantonen dat hij MINDER restafval aanbiedt. Zeker als je je realiseert dat niet het GEWICHT van de container gewogen wordt. Nee het college wil enkel weten hoe VAAK u de container aanbiedt om te legen. En daar wordt u keurig op afgerekend.

Let wel: Meer dan 26 x een kliko met PMD en restafval aanbieden = betalen

Heeft u GROFVUIL en kunt u dat zelf niet afvoeren. Geen zorgen. De gemeente komt het ophalen, maar ook daar zult u de knip moeten trekken.  Elke melding kost u EUR 20.  En dan nog maar hopen dat de buurt niet hun afval ook bij dat van u legt.

Ook wordt uw container voor GFT-afval niet meer door gemeente gereinigd. Dat wordt tegelijkertijd op slinkse wijze als bezuiniging doorgevoerd. Van alle kanten wordt door dit college het geld bij elkaar geschraapt over de rug van de burger.  En dat alles onder het motto dat het schoonspuiten eigenlijk niet nodig was. Dus ook dat wordt voor de burger een kostenverhoging in de vorm van een abonnement bij een particulier containerreinigingsbedrijf.

En als laatste. Ook uw afvalstoffenheffing gaat omhoog met  EUR 45 per jaar. En dat komt allemaal door Den Haag. Voorzitter. Dit verhaal komt ons niet  realistisch over. Wij krijgen sterk het gevoel dat het hele NASCHEIDINGSVERHAAL dat ons is opgedrongen door het nieuwe college onder leiding van partij 18+ de burger nu al op hoge kosten jaagt. En als dat niet zo is, dan horen wij graag hoe het wel zit.

Voorzitter dit college zet hoog in op meten, weten en monitoren. Maar dit loopt in het begin al spaak. Hoe kun je nu inzichtelijk krijgen hoeveel RESTAFVAL een individueel gezin aanbiedt als je nu al begint met het gezamenlijk aanbieden van PMD en RESTAFVAL. Sommige gezinnen bieden wekelijks 4 zakken plastic aan. Wetende dat er per vracht wordt gemeten en er gewerkt gaat worden met gemiddelden. En dan heb ik het nog niet eens over de MORAAL achter dit verhaal. Dit valt toch niet aan een burger uit te leggen die inmiddels 10 jaar zijn plastic gescheiden aanbiedt ??

Leefbaar Ridderkerk gaat ongetwijfeld beticht worden van een zuur betoog. Dat kan en dat mag. Maar een ding is duidelijk. Elk Ridderkerks gezin gaat VOL geraakt worden in de portemonnee. Leefbaar roept al jaren dat dit soort maatregelen een tegenstrijdig effect heeft. Het zorgt direct voor een toename zwerfafval en afvaltoerisme. Zodra je het burgers moeilijk maakt, of je gaat goed gedrag bestraffen, dan leidt dat tot AFVALTOERISME. In andere woorden, je huisvuilzakken dumpen op het Sportpark of in de Gorzen. Is dat wat we willen ?

En dan nog het kostenplaatje. We praten over enorme bedragen.  Blijkbaar wil men m.b.v. chip op de containers een aantal zaken meten. Dit leidt tot zeer hoge kosten en een greep uit de reserve. Voor ons is niet duidelijk dat dit systeem  de informatie oplevert die we willen weten. Wij wijzen u nogmaals op het belang van het in beeld hebben van de EXACTE hoeveelheid RESTAFVAL in gewicht. Zonder dat hierbij het PMD-afval roet in het eten gooit.

Voorzitter dit plan waarover wij vanavond spreken rammelt aan alle kanten. Het is onvoorbereid en alle lasten komen bij de burger te liggen. Er zijn veel te veel open eindjes. Voor ons op dit moment absoluut geen aanleiding om hier mee in te stemmen.
 
We hebben maar één advies aan dit college en aan de verantwoordelijk wethouder. Zorg dat u weer geloofwaardig wordt. Trek dit verhaal terug en ga aan de slag.