Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Zoals aangegeven in de eerste termijn geven wij aan te willen kiezen tussen het voorgestelde scenario 3 of 4.

De voorkeur gaat wat ons betreft uit naar scenario 4, dat kost ons geld. Echter moeten wij ook de hand in eigen boezem steken.

Binnen onderandere de MRDH werd en wordt er volop gelobbyd om van Nieuw Reijerwaard een succes te maken. Hoe gaan wij  uitleggen dat enerzijds Ridderkerk baat heeft bij een goede ontwikkeling van dit gebied, zeker op economisch vlak. Anderzijds, in het veld het bekent is, dat een lid uit de eigen raad van Ridderkerk voorzitter is van een stichting welke elke nieuwkomer verwelkomt met beroep- en bezwaarprocedures.

Leefbaar Ridderkerk vindt hier wat van. Nog even voor alle duidelijkheid de uitleg van het woord integriteit; Persoonlijke eigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet en heeft geen verborgen agenda.

Al staat de nevenfunctie publiekelijk vermeld op de website van de gemeente Ridderkerk, transparantie zou zijn als men openlijk zou melden dat de voorzitter van Stichting Nieuw Reijerwaard comite voortdurend, daar waar mogelijk, beroep- en bezwaarprocedures mede voorbereidt en indient.

Mocht scenario 4 aangenomen worden door deze raad, dan is Leefbaar Ridderkerk van mening, dat dit alleen geloofwaardig en oprecht is, als we vanavond van  partij Echt voor Ridderkerk de toezegging krijgen dat alle banden, in welke zin dan ook, direct verbroken worden met alle stichtingen die zich bezig houden met het, op welke wijze dan ook, traineren en frustreren van bedrijven die zich zouden willen vestigen op Nieuw Reijerwaard.

Dit scenario kost de Ridderkerkse gemeenschap geld, maar er is nu alle belang om het gebied maximaal te ontwikkelen. Waarbij de Ridderkerkse raad in alle eerlijkheid en openrechtheid  beslist of aangevraagde gelden wel of niet een meerwaarde zullen zijn voor het gebied.