Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,
De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is in volle gang

en komt na jaren van economische recessie en bezwaarprocedures zichtbaar in een stroomversnelling.   Dat de ontwikkeling van dit gebied  nog steeds in de politiek veel stof doet opwaaien is bekend. Voorzitter, u weet hoe gevoelig dit onderwerp ligt binnen Leefbaar. Met het aftreden van de toenmalige wethouder van Leefbaar Ridderkerk – tegenwoordig de fractievoorzitter van Echt voor Ridderkerk – is er veel veranderd.

Rotterdam, Barendrecht en Ridderkerk dragen de lasten van dit ontwikkelingsproces en trekken daarbij gezamenlijk op. Met de nadruk op GEZAMENLIJK.

De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard bleef lange tijd achter door met name tegenvallende economische ontwikkelingen die bedrijven ervan weerhielden te investeren in een dergelijke megaproject. Daarbij komt; dat zodra er maar interesse getoond werd en bouwplannen werden voorgeschoteld begon de stroom aan bezwaarprocedures en beroepsschriften. Stichtingen als Stichting Nieuw Reijerwaard  comité en Stichting Oude Kern Rijsoord maken er geen geheim van om nieuwkomers en investeerders de stuipen op het lijf te jagen met bezwaarprocedures.

Dat is een  ieders democratisch recht.

Het huidige Ridderkerkse gemeentebestuur bestaat uit 5 partijen waaronder Echt voor Ridderkerk. Het is geen geheim dat deze partij er alles aan doet om de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard te hinderen en te vertragen met beroepsprocedures en bezwaarschriften. Soms direct of soms via een omweg via Stichtingen als Stichting Nieuw Reijerwaard comite en Stichting Oude Kern Rijsoord.

Echter, je kunt je afvragen wat je rol is binnen het huidige bestuur. Aan de ene kant doet wethouder Van Os in het college er alles aan om de kosten te beperken en de exploitatie van dit gebied tot een goed einde te leiden en aan de andere kant dwarsboomt de heer Los, als voorzitter van Stichting Nieuw Reijerwaard comite en EVR,  nieuwbouwplannen dmv beroep- en bezwaarprocedures. En ja dat is uw democratisch recht.

Wij vinden deze situatie uiterst dubieus. Er zijn gevallen bekend, waarbij raadsleden zich in een dergelijke situatie onthielden van stemming. Dat advies geven we u nog even mee.

Een situatie die  kan leiden tot hoge kosten voor Ridderkerk. En uiteindelijk zelfs tot een fiasco bij de ontwikkeling van dit gebied. Uiteindelijk wordt de burger hier de dupe van. Dat zijn voor Ridderkerk gevaarlijke ontwikkelingen.  In dit stadium zijn wij niet gebaat bij verder saboteren van ontwikkelingen, maar zullen wij gezamenlijk ervoor moeten zorgen dat de ontwikkeling van dit gebied op elk vlak – zowel economisch als ook op het gebied van de duurzaamheid – een voorbeeld wordt voor de regio. Woningbouw in dit gebied is niet wenselijk en niet realistisch. Dat weet u. Laat het LOS… met de nadruk op LOS.

Voorzitter terug naar het voorstel. We moeten de ontwikkeling van dit project niet nog verder belemmeren. Wie A zegt moet ook B zeggen. Scenario’s 3 en 4 bieden mogelijkheden om constructief de exploitatie aan te pakken en dit project ook op het gebied van duurzaamheid tot een succes te maken. En kost dat Ridderkerk geld? Misschien wel. Onze taak is kijken naar de lange termijn en risico’s zoveel mogelijk te beperken.
Voorzitter dit was het voor de eerste termijn.