Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

incl. een sportzaal (twee sportvloeren) op Sportpark Ridderkerk

1e termijn:
Voorzitter, het huidige gebouw van het Gemini college is al jaren toe aan vernieuwing.

Over 1 ding zijn we het zeker eens, er moet een nieuw gebouw komen voor de Gemini.

In de vorige versie van het IAP, stond de Gemini gepland naast de Fakkel. Zoals mevrouw Everts (voorzitter van het college bestuur van OZHW, waar het Gemini College onder valt) terecht aangaf tijdens de commissie, zou de bouw al flink op streek zijn geweest indien we bij die keuze waren gebleven. De in het voorstel benoemde ‘betere variant’ inpassing op Sportpark Ridderkerk heeft vele voordelen. Echter zagen we de locatie naast de Fakkel destijds als raad niet als te bezwaarlijk om deze plek voor de onderwerpen geluid, luchtkwaliteit en ontsluiting af te wijzen!

Was dit eerste plan (locatie naast de Fakkel), dan zo slecht? Hier hebben we toch ook met elkaar ja tegen gezegd? Wij vinden van niet, het zou de raad tekort doen. Het heeft ons daarom ook verrast, dat er ineens een ander plan op tafel kwam. Een nieuw plan waarin de raad niet goed is meegenomen en behoorlijk later volgt op het eerste scenario. Door het verstrijken van de tijd, brengt dit nu een veel groter kostenplaatje met zich mee.
Het nieuwe plan heeft voordelen.

Volgens Leefbaar heeft dit ook nadelen. Als grootste voorbeeld wordt er bij dit voorstel behoorlijk wat gevraagd aan extra financiën, te weten;

  • Een totaal extra investeringskrediet beschikbaar te stellen van totaal €10.121.900  (€5.643.900 + €2.100.000 + €793.000 + €1.585.000) voor de nieuwbouw van het Gemini College en de sportzaal.
  • Een grote kostenpost hierbij is de BENG eis, welke vanaf januari 2020 van kracht is en waar we door de vertraging niet meer omheen kunnen nu.
  • Maar ook de economische groei en daarmee de gestegen bouwprijzen en de daarbij horende NORM bedragen VGN.
  • €147.700,- euro extra budget ten laste van de reserve IAP voor verwijderen kunstgrasvelden.

Vanwege de besluiteloosheid zitten we nu opgescheept met extra kosten voor deze nieuwe locatie.  Als Leefbaar Ridderkerk deze 2 opties toen naast elkaar had gezien, was het Leefbaar zeker deze € 10.000.000 niet waard geweest aan extra kosten, alleen voor het wijzigen van locatie de Fakkel naar het hoofdveld RVVH. Alleen is deze keuze nooit aanwezig geweest.

Het liefst had Leefbaar Ridderkerk gezien dat het plan van destijds gewoon was uitgewerkt en dat de bouw naast de Fakkel, inmiddels voor een groot deel gerealiseerd was geweest. Maar vanwege diverse onderzoeken naar andere opties zitten we nu opgezadeld met een extra kostenpost inmiddels van €10.000.000! Tijd kost geld.

Termijn 2:
Voorzitter, we kunnen helaas de tijd niet meer terug draaien. De extra kosten die we gaan maken, zijn flink aan de hoge kant. We hebben het nog steeds over 10 miljoen euro! Ontstaan door vertraging.

Maar inmiddels zullen de meeste extra kosten ook gelden voor bouwen op locatie naast de Fakkel. Neem enkel BENG en de prijsstijgingen.

Deze zaken afwegende met elkaar, zijn we van mening dat we als Leefbaar Ridderkerk moeten kiezen uit de minst kwade en kiezen we voor de locatie met betere ontsluiting, minder geluidsoverlast en minder overlast fijnstof.

We ontkomen helaas niet meer uit een flinke greep uit de algehele reserve, maar gunnen de Gemini eindelijk een nieuw gebouw wat voldoet aan de huidige eisen op de voor hen beste plek.