Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

1e termijn:
Voorzitter, vandaag mogen we een mening geven over de ‘Actualisatie’ van het Integraal Accommodatieplan.

‘Actualisatie’ staat voor ‘het bijwerken naar de huidige toestand’.

Na het bestuderen van deze actualisatie, is bij ons de vraag gerezen of we dit raadsvoorstel niet beter de titel ‘Nieuw Integraal Accommodatieplan’ hadden moeten geven! Een groot deel van de gewijzigde plannen in dit stuk is namelijk compleet nieuw voor deze raad.

Tevens constateren we dat we deels zaken eerder moeten vernemen vanuit de kranten, voordat deze pas gedeeld worden met de Raad. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe plek van de Gemini op het hoofdveld van RVVH.

Dat vinden wij best een kwalijke zaak en geeft ons in elk geval een gevoel dat we minder open en transparant zijn naar elkaar, als dat we daadwerkelijk zeggen dat we zijn. Wij voelen ons hiermee minder serieus genomen als onderdeel van de raad! Dit staat dus even los van de inhoud van het stuk en is een boodschap welke we, u willen meegeven en wat absoluut verbeterd zal moeten worden in de ogen van Leefbaar Ridderkerk.

Maar dan het voorstel zelf, wat meteen start met een extra investering van €50.000 om onderzoeken te doen en extra capaciteit in te huren. Ook dit geeft ons weer een gevoel dat er onnodig geld over de balk wordt gegooid.

Hoe komt Leefbaar Ridderkerk daar nu zo bij om dit te zeggen? Enkele argumenten als volgt:

Terrein Rowdies:
Genoemd wordt een ‘onderzoek’ naar een nieuwe locatie of een aanvulling aan velden voor de Rowdies op huidige locatie. Uit gesprekken met het bestuur van de Rowdies blijkt, dat zij allang in kaart hebben gebracht waar een stuk land ligt, welke volledig zou voldoen aan de eisen die gesteld worden door de bond  aan honkbal- en softbalsportvelden. En dat het plan ‘voorstel 1’ met verschuiven van de velden onmogelijk is, gezien de afstand naar de snelweg A15. Kortom er is maar 1 oplossing. Dus waarom gaan we eerst nog andere mogelijkheden onderzoeken en dus weer kosten aan een onderzoek uitgeven?

De Noord:
Dan komt als een complete verrassing de nieuwbouw voor de openbare basisschool de Noord. Dat hier nog een pilot  loopt / is afgerond met een positief advies voor duurzame renovatie (zie verhaal mevrouw Everts in commissie) lijkt gemakshalve maar even vergeten te worden. Een onderzoek wat gratis gebeurd komen we zelden tegen, dus weer iets wat zo over de balk lijkt te worden gegooid.

Sporthal Drievliet:
Toezeggingen en beloftes die in een eerdere periode zijn gemaakt aan een ondernemer en bewoners van koopappartementen, houden we ons daar nu wel of niet aan? Het lijkt er nu stellig op dat toezeggingen, welke zijn gedaan aan Lidl en de kopers van de bovenliggende appartementen, niet worden nagekomen door de sloop van sporthal Drievliet.  Politiek en gemeentebestuur staan vaak toch al niet als even betrouwbaar bekend bij de burgers. Waarom dan deze onzekerheid creëren? Blijft Lidl wel of niet bij sloop Sporthal? Voor de winkeliers op het Vlietplein is de aanwezigheid van Lidl best cruciaal. Een vertrek zal de animo voor de winkels op het vlietplein doen laten dalen en stelt de bewoners van de koopappartementen teleur. Dan hebben we het nog maar niet over de parkeerplaatsen aan de overkant van de Vlietlaan, die volop in gebruik zijn, en niet meer terugkomen. Wat wordt hier dan de oplossing voor? Ook het gevoel van veiligheid onder de sporthal speelt hierbij een rol. Momenteel voelen de winkeliers zich voor het blok gezet. Zij staan nu letterlijk voor een voldongen feit.

Als reden wordt nu gebruikt, dat we als Ridderkerk ons aan de woningopgave moeten houden. Met het behouden van de sporthal Drievliet, blijven 8 woningen in stand en op het terrein van de PC Hoofdstraat zouden zo’n 30 woningen gebouwd kunnen worden. Een groot vraagteken hierbij is of  de stank veroorzaakt door Trelleborg, geen overlast veroorzaakt voor de nieuwe woningen? Kortom is deze plek echt realistisch voor woningbouw? Is best een kritisch punt, waar van te voren graag een antwoord op willen hebben, want die lucht is niet zomaar verdwenen!

Voor het vorige IAP zijn alle behoeftes in kaart gebracht en waar mogelijk verwerkt. Logisch dat zo’n twee jaar na dato inzichten zijn gewijzigd. Het meest verstandige zou zijn om over 2 jaar nogmaals de behoefte te peilen. Dat kunnen we weer een nieuw actualisatie van het IAP tegemoet zien. Inzichten veranderen voortdurend. Het is de kunst om te kijken naar de lange termijn. Dat is kennelijk maar weinig gegeven.

2e termijn:
Voorzitter, tijdens de commissie schermde de wethouder met zinnen als; we gaan proberen om met een financiële onderbouwing te komen, we komen er nog over te spreken, gesprekken moeten nog gevoerd worden en we zijn nog in gesprek.

Kijkend naar het gehele totaalplaatje wat nu gepresenteerd wordt, kan Leefbaar Ridderkerk niet anders dan constateren dat er veel werk is verzet en creatief is nagedacht om de plannen af te stemmen op elkaar. Vast ook met de beste bedoelingen. Maar dat het wel haastwerk lijkt te zijn, waarbij afspraken met belanghebbenden niet altijd zijn gerespecteerd. Of te wel kwantiteit i.p.v. kwaliteit. Wij zouden het volgende willen adviseren om te voorkomen dat het hele plan terug moet naar de tekentafel;

  • Geef een aantal items alsnog de definitie ‘omkeerbaar scenario’, zoals Sloop Sporthal Drievliet en Nieuwbouw basisschool de Noord en voer dit pas door nadat er echt overeenstemming is met de betrokkenen of respecteer de afspraken zoals deze in het verleden zijn gemaakt en wijzig het plan dan alsnog.
  • Wijzig voor de Rowdies de twee scenario’s in enkel scenario 2 waarbij de locatie zal worden gewijzigd
  • En geef ook het vergelijk aan met de totale consequentie t.o.v. het oude plan. Dat verdienen allen die gebruik moeten maken van de accommodaties en de Ridderkerkse inwoners die alle kosten uiteindelijk zelf betalen.

Indien we dit aanpassen, enkel dan zal Leefbaar Ridderkerk instemmen met dit IAP.