Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

De kaderbrief aan met betrekking tot het nieuwe beleid van 2020.

Ridderkerk is een financiële gezonde gemeente, jaren achter de rug van zuinig zijn, een mooie reserve opgebouwd. Het nu zittende college zal van onderzoeken naar uitvoeren gaan. Dat gaat een aanslag geven. Tuurlijk kunnen we roepen Ridderkerk heeft meer dan voldoende reserves. Maar de praktijk leert dat het altijd makkelijker is om geld te laten rollen, dan alle zaken goed op orde te blijven houden.

Er wordt nu al aangegeven dat er nog enige ontwikkelingen niet verwerkt zijn, onder ander de invoering van een geïntegreerd objectief verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke-vang en WMO 2015. Nu zijn er in het afgelopen jaar al bakken met geld naar het sociaal domein gegaan. 2020 zou wat Leefbaar Ridderkerk betreft ook een jaar moeten zijn dat eea op de rit staat. Het kan en mag niet zo zijn dat er bij elke tegenslag een emmer met geld die kant op gaat. Misschien moet er dan ook eens naar de interne organisatie gekeken worden. Zit iedereen wel op de juiste plaats.

Een indirect gevolg van al ‘het gedoe’ in het sociaal domein is ons inziens ook dat we in Ridderkerk toch echt te maken hebben met diverse jeudgroeperingen welke wel in beeld zijn, maar gezien alle incidenten van afgelopen jaar, hier niet voldoende op ingezet wordt. Een integrale aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij jongeren is hard nodig. Neem het mee, voor het nog verder escaleert.

Verder is het misschien ook raadzaam om voor elke aanbesteding die in de markt gezet wordt nog eens duidelijk en vanuit alle invalshoeken naar de inhoud te kijken. Een praktijkvoorbeeld; Het is duidelijk, dat het met groeizaam weer lastig is om al het onkruid onder controle te krijgen. Er voor de onderaannemers een onmogelijke taak ligt om voldoende mensen te krijgen. Grotendeels ongekwalificeerd, niet Nederlands sprekende mensen, in het groen onderhoud te laten werken geeft slechte resultaten. Inwoners die prachtige hortensia of andere perk-planten hebben gepoot zien de paardenbloemen en distels na een schoffelbeurt zijn blijven staan en de rest is om geschoffeld. Hier hadden hardere eisen in de aanbesteding over kunnen staan. Het lijkt zo’n simpel voorbeeld, maar de irritatie in de samenleving hierover is groot.

 Op het gebied van economie worden mooie initiatieven ontplooid. Nieuwsgierig zijn we wel wat hier uiteindelijk de meetbare resultaten van zullen zijn. Met name richting Nieuw Reijerwaard, mits natuurlijk niet de drie stichtingen in Rijsoord in dit kader alvast stukken aan het prepareren zijn richting de rechtbank. Want laten we wel wezen, het blijven traineren van de komst van bedrijven naar Nieuw Reijerwaard is een groot financieel risico. Dat moet je toch niet op je geweten willen hebben.

Graag ziet Leefbaar ook maximaal geïnvesteerd om verdere verhuftering van de maatschappij tegen te gaan. Als gemeente Ridderkerk komen we de laatste tijd erg vaak negatief in de media wat betreft het onderwerp orde en handhaving! Zeer verontrustend dus! De incidenten heeft een ieder vast nog op het netvlies staan. Dit wil je als gemeente en inwoners niet! Het is het gesprek van de dag! Bewoners voelen zich steeds minder veilig en mogen verwachten dat we daar als gemeente harder op ingrijpen. Aanpakken bij de bron!
 
Wat Leefbaar betreft kan en mag hier geen discussie over bestaan , over wel of niet investeren in veiligheid! Inzake de aanbesteding S&W en les in ‘ aanbesteding voor dummies’ waarbij specifiek werd vermeld dat, 10 procent overschrijding budget tov de aanbesteding, kan zorgen voor bezwaren en wellicht nieuwe aanbesteding S&W, is ons advies’ Verzin een list’.
Het kan niet zo zijn dat er geen gemeentegelden beschikbaar worden gesteld aan goede beveiliging van bijvoorbeeld de Fakkel, maar wel een gouden lijntje op het Koningsplein!
Denk dus minimaal aan extra aanschaf of inhuur camera bewaking en boa’s om de leefbaarheid in het gareel te houden.