Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

We zitten in een wenjaar, een jaar om te wennen aan de veranderde wijze van afval inzamelen en het jaar waarin nog van alles geregeld moet worden.

Plaatsingen van ondergrondse containers die nog niet gerealiseerd zijn, ondergrondse containers waarvan de toegang nog niet geregeld is. 2020 is nog niet voorbij, dus we zijn benieuwd. Dat de verordening op diverse punten aangepast moet worden snappen we. Immers moeten we zuinig zijn op het behouden van de leefbaarheid van de planeet voor de volgende generaties. De aarde moet minder uitgeput worden.

Het is jammer dat ondanks diverse acties, mede ook geïnitieerd door de portefeuillehouder , zoals de actie; glas in t bakkie in de nieuwe verordening zoals deze voorligt in artikel 7, lid 2 glas kennelijk niet meer conform de verordening apart hoeft te worden ingezameld. Terwijl dit juist 1 van de producten is die 100% gerecycled kunnen worden. Is het dan de bedoeling dat de glascontainers gaan verdwijnen uit het straatbeeld?

Als deze verordening aan wordt genomen dan is het conform artikel 10; een gebruiker van een perceel verboden om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden anders dan via het betreffende inzamelmiddel, de betreffenden inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot. En dat terwijl de basis nog niet eens op orde is. Hoe vaak zien we niet dat papier-, glas en kledingcontainers  overvol zitten. Hoe moeten inwoners zich dan houden aan de verordening?

Verenigingen zitten zeker nu door deze corona-crisis in zwaar financieel weer. Meermalen ook voor deze crisis zijn er verzoeken gedaan of zij het afval van de verenigingen op dezelfde wijze aan zouden kunnen bieden als gebruikers van percelen. Elke weer worden zij weer het bos ingestuurd met de opmerking dat het afval van verenigingen als bedrijfsafval wordt gezien. Artikel 13 lid 1 en 2 hadden de verenigingen hierin tegemoet kunnen komen. Het had gekund en daar blijft het dan ook straks weer bij… het had gekund.

Enorm blij zijn wij met artikel 15 met betrekking zwerfafval in de openbare ruimte, het was natuurlijk ook al zo dat het verboden was om huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in de daartoe bestemde afvalbakken. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat het ook verboden is om zwerfafval achter te laten in de openbare ruimte. Het probleem lijkt echt zienderogen toe te nemen. Ridderkerk is behoorlijk aan het vervuilen. En ja het is ook een mentaliteit probleem. Maar Leefbaar Ridderkerk constateert ook dat de gele prullenbakken met grote regelmaat overvol zitten.

Er ook plekken zijn waar helemaal geen voorziening is om afval in een daartoe bestemde afvalbak achter te laten. Conform artikel 18 ben je ook nog eens strafbaar als afval in de openlucht opslaat. Bezoekers van onder andere Crezeepolder proberen eigenhandig doormiddel van het ophangen van een vuilniszak bij de entree de vervuiling van dit natuurgebied tegen te gaan. Helaas het is dus ook nog eigenlijk verboden conform deze verordening. Leg dit maar eens uit op straat.

De Ja-Ja sticker. Het moet natuurlijk in deze verordening opgenomen worden, als conform het coalitieakkoord. Dat er nog diverse juridische procedures lopen in andere gemeentes wordt in die zin opzij geschoven; we nemen het wel alvast op in onze verordening en wachten de uitkomst cq jurisprudentie achteroverleunend af. Op de vraag aan de portefeuillehouder of er überhaupt bekent is of het ook daadwerkelijk oplevert dat er minder papierafval gaat ontstaan was het antwoord; Dat weten we niet, maar we nemen het aan. Echt een keiharde onderbouwing van feiten dus. Dus mocht dit gedeelte van de verordening ingevoerd worden, dan moeten alle mensen die nu een nee/nee sticker hebben deze eraf gaan halen en alle mensen die wel reclame willen hebben op de deurmat een sticker gaan halen. Logica.

Als artikel 20 ingevoerd wordt, betekent het ook dat ongeadresseerd drukwerk van een politieke partij, ongeacht wat voor een soort sticker men heeft geplakt op de brievenbus, deze gewoon bezorgd zou mogen worden. Volksvertegenwoordigers die een voorbeeldfunctie zouden moeten hebben krijgen dan dus een voorrangspositie. Hoe bijzonder is dit. Tel daarbij op de dat de Reclame Code Commissie op 13 maart 2020 heeft geoordeeld dat het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk van partij 18plus bij huisadressen met een nee/nee sticker in strijd is met de Code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk artikel 31. Een vraag hierover aan de portefeuillehouder in de commissie door Leefbaar Ridderkerk wordt afgedaan als gedoe. De uitspraak van de Reclame Commissie wordt dus kennelijk gewoon genegeerd. En dat terwijl de Stichting Reclame Code al ruim 55 jaar de instantie is op het gebied van zelfregulering van reclame, zij bevordert verantwoord reclame maken met als doe de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Vandaar ook dat wij het amendement van de VVD Ridderkerk graag mee indienen. We hebben een voorbeeldfunctie  en geen voorrangspositie.