Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Raadsvergadering d.d. 11 juni 2020
Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021, debat stuk. 3 min. Leefbaar Ridderkerk

Dank u voorzitter,
De woningbouwopgave waar we voor staan is er één die de komende jaren dynamischer zal zijn dan afgelopen decennia.

De ambities die voortkomen uit het onder andere het klimaatakkoord maken deze opgave wellicht uitdagender dan ooit hiervoor, en spelen een belangrijke rol van waar deze woningen aan moeten voldoen op gebied van duurzaamheid. Zowel voor de nieuw te bouwen woningen als de bestaande woningvoorraad die we toekomst bestendig moeten maken.

Het ‘Regio akkoord Nieuwe Woningmarktafspraken’ geeft hierbij het totaal en sociaal aantal woningen aan.

Het toevoegen van voldoende aantallen woningen, juiste typen woningen aanvullend op wat er al staat en voor de juiste doelgroepen, vergt in de ogen van leefbaar Ridderkerk een gedegen onderzoek om tot een goede
woonvisie te komen. Om de doelstellingen te halen hebben we in huidige tijden ook nog te maken met extra bijzondere zaken zoals; Pfas, Stikstof, vergunningen (welke langer op zich laten wachten) en de betaalbaarheid van de woningen en steeds meer tekort aan de handjes die het moeten gaan maken. Deze zaken moeten in de advisering goed worden meegewogen in onze ogen, om de doelen zo realistisch mogelijk te stellen.

Bij het voorgestelde participatietraject spelen diversen partijen een rol. Bij de rol van de bewoners, wordt specifiek benoemd ‘jongeren, senioren en mantelzorgers’. Dit omdat er voor deze doelgroep specifiek behoefte is aan woningen volgens de raad. Advies van Leefbaar Ridderkerk is om de rol van bewoners breder te trekken, kortom ook de groep van middelbare leeftijd. Immers zal de opgave altijd een mix zijn, waarbij de doelgroepen wijzigen door ouder worden. En we kijken immers 10 jaar vooruit.

Leefbaar ziet uit naar de resultaten van de analyses en stemt in met de startnotitie.

Tot zo ver voorzitter.