Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Raadsvergadering d.d. 11 juni 2020
Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam, debat stuk. 3 min. Leefbaar Ridderkerk

Dank u voorzitter,

De huidige Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam, blijkt na evaluatie grotendeels te voldoen aan de wensen en vereisten.

Het toewijzen van sociale huurwoningen blijft altijd een lastig punt. Je kunt het immers nooit helemaal goed doen in de ogen van de verschillende partijen. Er spelen hierin verschillende belangen. Het woord ‘Urgentie’ is hierin wellicht het meest overschat. Het is geen geheim dat Leefbaar het aantal sociale huurwoningen niet te veel wil laten stijgen. Mede ook gezien het feit dat we met de afspraken van ‘Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam’ en regioakkoord nieuwe woningmarktafspraken 2018 -2030 nu te maken hebben gekregen met ook urgente gevallen van buiten Ridderkerk, zoals dus Rotterdam. En daar zitten we als Leefbaar niet om te springen.

Wanneer is iets wel en wanneer iets niet urgent? Denk hier met name ook aan de statushouders. Best een precair onderwerp in de ogen van Leefbaar Ridderkerk. Bewoners zitten hier gewoon vaak niet op te wachten in hun buurt of wijk. Hoe schrijnend ook voor de statushouders zelf, zie ook de recente gebeurtenissen op locaties Windmolen en Ridderkerk West waar bewoners in protest zijn gekomen.

Het toewijzen van de lokaal woningzoekenden is volgens Leefbaar wel een item wat hierin bovenliggend is bij de meesten partijen. Ook voor Leefbaar Ridderkerk zelf. De noodzaak om de beschikbare komende woonruimte in de gemeenten die deelnemen aan het ‘Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam’ evenwichtig, doelmatig en transparant te verdelen, zou wat Leefbaar Ridderkerk betreft wat zwaarder wegend mogen zijn voor bewoners al reeds woonachtig in de eigen gemeente die liever niet vertrekken naar een buurgemeente. Het vastgestelde percentage van 25% van aanbod toewijzen aan Ridderkers vinden wij laag

Leefbaar Ridderkerk is daarom ook positief gestemd over de brief die is opgesteld vanuit gemeenten Albrandswaard en Maasluis om als gemeenten gezamenlijk op te trekken richting de minister, om de Huisvestingswet op dit punt aan te passen. Fijn dat wethouder Oosterwijk deze mede gaat ondertekenen.

Tot zo ver voorzitter.