Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Voorzitter,

Voorzitter, Nederland bevindt zich in “zwaar weer”. De economische crisis van 2008 kende jarenlang diepe gevolgen voor de Ridderkerkse economie.

En nu sinds maart 2020 zitten we in een economische crisis die zijn weerga niet kent. Nog nooit kwam er onverwacht zo snel een einde aan een “bloeiende ” economie. Om de landelijke economie te redden worden door het Rijk MILJARDEN in de economie gepompt. Duizenden mensen dreigen hun baan te verliezen. Onze motie met betrekking tot SROI is waarschijnlijk ‘slechts’ een druppel op de gloeiende plaat. De komende jaren zullen voor veel bedrijven en burgers moeilijk worden. Het is onvermijdelijk dat deze situatie ingrijpende gevolgen zal hebben voor de Ridderkerkse economie.

Het college schrijft dat we bulken van het geld. Dat klopt. De reserves zitten bomvol. De ENECO-gelden hebben hier een grote duit in het zakje gedaan. Maar wat is de betekenis hiervan, als je weet dat er zwaar weer aankomt. Binnen korte tijd zal Den Haag de rekening presenteren aan de gemeentes.

De kadernota laat ongekend veel MEGA-investeringen zien. In totaal wordt voor 58 miljoen EURO geïnvesteerd. Op het gebied van woningbouw worden miljoenen geïnvesteerd. Basisscholen, sporthallen, jongerencentrum, schatting 20 miljoen. Geluidsschermen in het Oosterpark, de ontwikkeling van de Begraafplaats en een nieuwe visie voor het Dillenburgplein, nogmaals 7 miljoen. Het zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer is goed voor nogmaals 10 miljoen. Mobiliteitsplan “actief verbinden” nogmaals 4 miljoen.  Stuk voor stuk prachtige investeringen. Een enorme greep uit de reserve. Het geld brandt in de zakken. Partijen die voorheen de hand op de knip hielden, weten nu niet hoe snel de plannen doorgevoerd moeten worden.

Voorzitter, wij zijn niet naïef. De reserves bulken van het geld. Maar wat doen we als we straks de kapitaallasten in beeld hebben. Wat doen we als duidelijk wordt in deze crisistijd dat het Rijk de kraan dicht draait en de uitkering verlaagt. Zoals er nu naar uitziet is het niet de vraag OF het gebeurt , maar wanneer ?? Waar halen we dan deze MEGA-dekking voor deze investeringen vandaan. Ik kan het u niet zeggen. Leggen we deze rekening bij de generatie NA deze raad. Oftewel :  Na ons de zondvloed ?

Het is wrang dat dit college nu al met een voorstel komt om deze immense investeringen deels te financieren door te bezuinigen  – de zogenaamde STRUCTURELE dekkingsvoorstellen. Het “schrapen”  is begonnen. Op onderhoud van wegen en straatmeubilair wordt bezuinigd. De ondernemers zijn de COVID-crisis nog niet te boven, of ze worden geconfronteerd met een nieuwe “reclame”  belasting. Ook de bibliotheek komt niet ongeschonden uit deze strijd en moet jaarlijks EUR 30.000 bij elkaar schrapen. Om nog maar niet te spreken over het Sociale Domein. Daar vallen ook rake klappen. Neem de aangekondigde bezuinigingen met betrekking tot het afhankelijk zijn van vervoer op maat. Afspraken 24-uur van te voren moeten gaan maken. Alleen in geval van spoed is een uitzondering mogelijk. Wie bepaald wat spoed is?

Verwacht het college een nog meevaller in de uitkeringen ? Is dat realistisch ? Wat zijn de gevolgen van de Corona-crisis ?  Leefbaar Ridderkerk maakt zich grote zorgen. Dit college speelt voor Sinterklaas, terwijl ze weet dat de rekeningen nog moeten komen. En dat zullen forse rekeningen zijn, die ongetwijfeld doorbelast zullen worden in de WOZ-belasting en de Afvalstoffenheffing. Wij roepen het college op om deze plannen in heroverweging te nemen en bij de komende Begrotingsbehandeling in November op een nuchtere – solide – manier naar de investeringen te kijken.

Voorzitter.  Het college moet zich dit realiseren. Deels doet zij dit door een greep uit de kas om zo de gefaseerde afbouw Dividend  ENECO te financieren…. Maar iedereen weet dat dit geen structurele oplossing is. Ook de kapitaallastenreserve is een tijdelijk oplossing. Dat is geen oplossing om structurele inkomsten te genereren.

Het is niet te verkopen om nu miljoenen te gaan investeren en over een paar jaar de hand ophouden bij de burger.  Nu voor Sinterklaas spelen staat leuk met het oog op de komende verkiezingen. Uiteindelijk valt u door de mand.

Wethouder Financiën op u doen wij een dringend beroep. “Bezint eer ge begint”. Houd uw hand op de knip en kom met een “solide” dekking. Geld uitgeven is geen kunst !. Maar goed REGEREN en  VOORUITZIEN wel !! Maak de gevolgen van COVID19 inzichtelijk, zoals het nu lijkt; als we er niet over praten is het er niet.