Laatste nieuws

Lees hier onze laatste activiteiten in de raad.

Dat er herinrichting nodig is in dit deelgebied van Centrum Ridderkerk is een ieder wel duidelijk.

Dat de huidige fietsenstalling een doorn in het oog zijn we het grondig mee eens. Echter een investeringsbudget van 370.000 beschikbaar stellen en dan ook nog een budget van 10.000 voor de inrichting……Dat is aardig wat gemeenschapsgeld. Daar hebben we moeite mee. Zeker omdat er aangegeven is in de commissie dat er niet naar alternatieven is gekeken. Een gemiste kans wat ons betreft.

Het schetsontwerp ziet er aardig uit, al vragen we ons echt af of er duidelijk en inzichtelijk is wat de gevolgen zullen zijn voor  de woningen boven de winkels, de nieuw op te leveren appartementen en de wijk erachter. Vrachtverkeer wat komt laden en lossen zal de draai rond de boom moeten maken met het ingetekende inrichtingsverkeer. Maar ook  voor de Frans Halsstraat op de lange termijn. Wat zijn de gevolgen als het stuk PC Hoofdstraat ontwikkeld wordt? Gaan we dan dit stuk opnieuw onder de loep leggen en herinrichten?  Wat ons betreft komt er eerst meer duidelijkheid alvorens we budgetten beschikbaar gaan stellen.

Wat we ter inzage hebben gehad is een concept ontwerp, we hebben het niet over een broodje halen bij de bakker. Wat Leefbaar Ridderkerk betreft; kom eerst maar eens met een verder uitgewerkt voorlopig ontwerp!