Onze Standpunten

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je onze standpunten.

Economische zaken 2

Stimuleren lokale economie / ondernemers.

Onderwijs 1

Goed onderwijs blijft een van de belangrijkste bouwstenen waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd.

Financiën 1

Het huishoudboekje van de gemeente is op orde. Het is uw en ons geld, waar goed mee omgegaan dient te worden.

Leefomgeving 7

Leefbaar Ridderkerk wil de leefomgeving naar wensen van de inwoners inrichten.

Cultuur en Sport 2

Naast een goed leef- en werkmilieu is het ook belangrijk dat cultuur en recreatie niet uit het oog worden verloren.

Participatie 3

Deelname aan participatietrajecten moet worden gestimuleerd.

Verkeer en Vervoer 1

We worden met zijn allen steeds mobieler. Ook hierin zijn vergaande ontwikkelingen.

Veiligheid 1

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken.

Water 1

Kwaliteit en juist beheer van oppervlaktewater zal in goed overleg met de waterschappen gewaarborgd moeten worden.

Milieu en natuur 3

Oog voor natuur en klimaat.

Zorg 2

Hart voor goede zorg.