Sidebar

Onze Standpunten

Onderstaande een overzicht van ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022

Economische zaken 1

Stimuleren lokale economie / ondernemers.

Onderwijs 1

Goed onderwijs blijft een van de belangrijkste bouwstenen waarmee de ontwikkeling van elk individu kan worden gerealiseerd.

Financiën 1

Het huishoudboekje van de gemeente is op orde. Het is uw en ons geld, waar goed mee omgegaan dient te worden.

Leefomgeving 8

Leefbaar Ridderkerk wil de leefomgeving naar wensen van de inwoners inrichten.

Cultuur 2

Naast een goed leef- en werkmilieu is het ook belangrijk dat cultuur en recreatie niet uit het oog worden verloren.

Participatie 1

Deelname aan participatietrajecten moet worden gestimuleerd.

Verkeer en Vervoer 2

We worden met zijn allen steeds mobieler. Ook hierin zijn vergaande ontwikkelingen.

Veiligheid 1

De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijken.

Water 1

Kwaliteit en juist beheer van oppervlaktewater zal in goed overleg met de waterschappen gewaarborgd moeten worden.

Minimabeleid 3

Er moet op juiste wijze ingezet worden voor de minima, waarbij voorkomen nog altijd beter is dan genezen.